eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimDEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN OKUL ÇALIŞMA EKİBİNİN GÖRÜŞLERİ
(Opinions of School Working Team on Evaluation and Improvements of Values Education Practises )

Yazar : YUSUF CİCE  Habib ÖZGAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 21
Sayı : 70
Sayfa : 101-120
Dergiye Geliş Tarihi : 23.11.2016
Yayımlanma Tarihi : 27.04.2017
DOI Number: :
Cite : YUSUF CİCE Habib ÖZGAN, (21). DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN OKUL ÇALIŞMA EKİBİNİN GÖRÜŞLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 70, p. 101-120. Doi: 10.17753/Ekev712.


Özet
Değerlerin öğrenciye kazandırılması konusunda okullara büyük görevler düşmektedir. Bu nedenle araştırma, ortaöğretim kurumlarında uygulanan değerler eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi ve okul çalışma ekibinin görüşleri doğrultusunda geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Nitel bir araştırma olan bu çalışma, “durum çalışması” deseni kapsamında yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Gaziantep ilindeki bir ortaöğretim kurumunda değerler eğitimi okul çalışma ekibi üyesi olan 9 kişi oluşturmuştur. Araştırmanın, çalışma grubunu belirlemek için ise ölçüt örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizine başvurulmuştur. Değerler eğitiminin işlevlerini öğrencilere, öğretmenlere, okul yönetimine, velilere; kısacası toplumun tüm kesimlerine göstermesi bakımından önemlidir. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgulara göre değerler eğitimi kapsamında okullarda farklı türde hazırlanan etkinliklerin ortak bir program çerçevesinde verilmesinin gerekli olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu okulda yapılan uygulamaları yetersiz bulduğunu dile getirmiştir. Değerler eğitimi çalışmalarının verimli yürütülmesini engelleyen faktörlerin başında ailenin ilgisizliği, müfredatın yoğun olması, medya ve teknolojik gelişmeler gibi etmelerin olduğu görülmüştür. Değerlerin etkin ve verimli bir şekilde kazandırılmasını sağlayan faktörlerin başında ise gezi düzenleme, rehberlik-yönlendirme, TV-tiyatro-sinema vb. etkinlikler ile aile eğitimi-veli ziyaretleri gibi etmenlerin olduğu görülmüştür. Ayrıca değerlerin içselleştirilmesi konusunda katılımcıların farklı yöntem ve tekniklerin etkili olabileceği görüşünü dile getirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Değerler Eğitimi, Değerler Eğitimi Uygulamaları, Okullarda Değerler Eğitimi, Olumlu ve Olumsuz Etmenler, Yöntem ve Teknikler.

Abstract
Schools have significant responsibilities for students to gain values education. Therefore, this research was done for evaluating the values education in secondary schools and improving the values education by the comments of the school study team. It is a qualitative research and a case study. The participants of this research are 9 secondary school teachers who are members of values education team in 2015-2016 education year. Criterion sampling method was used to identify the study group. In this research, semistructured interview technique was used which is one of the qualitative research methods. Content analysis was used for data analysis. This research is very important because it reflects the processes of education values to all the society members, such as; students, teachers, school administrators and student’s parents. According to the research it is found out that, the different activities prepared for values education should be applied in a common program. Most of the participants stated that the values education activities in schools are inadequate. It is also found that the main reasons which affect the values education negatively are; unrelated families, intensive curriculum at schools, media and technological improvements. It is attained by this research that the main reasons which affect the values education positively are field trips, good guidance, TV-theatrecinema activities, family education and parents visits.It is concluded that the participants think that different methods and techniques can be effective for internalization of values education.

Keywords
Values Education, Values Education Practises, Values Education at Schools, Positive and Negative Fac

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri