eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimFEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ETKİNLİK KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(An Investigation into the Views of Preservice Science Teachers on the Concept of Activity )

Yazar : Ferhat ÖZTÜRK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 68
Sayfa : 101-116
Dergiye Geliş Tarihi : 2.12.2016
Yayımlanma Tarihi : 27.12.216


Özet
Bu çalışmada; fen bilgisi öğretmeni adaylarının etkinlik kavramına ilişkin düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu; Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir devlet üniversitesinin fen bilgisi öğretmenliği bölümünün üçüncü sınıfında öğrenim görmekte olan 28 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada araştırma grubundaki öğretmen adaylarının etkinlik kavramıyla ilgili görüşlerini almak için, adaylara üç açık uçlu sorudan oluşan yazılı görüş formu uygulanmıştır. Yazılı görüş formundan elde edilen verilere içerik analizi yapılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, öğretmen adaylarının etkinlik kavramıyla ilgili algılarının çeşitlilik gösterdiği belirlenmiştir.Ayrıca öğretmen adaylarının lisans öğrenimleri süresince etkinlik kavramına yönelik ders alıp almadıklarına dair, adayların fikir birliği içerisinde olmadıkları görülmüştür. Son olarak öğretmen adaylarının etkili bir etkinliğin hangi özelliklere sahip olması gerektiği konusunda farklı görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Etkinlik, Algı, Fen Eğitimi, Öğretmen Adayı, Görüş.

Abstract
The purpose of this study is to explore the views of preservice science teachers on the concept of activity. The case study among qualitative approaches was used. The sample of the study was 28 preservice science teachers in year 3 in the department of science teaching at a state university in the Eastern Black Sea Region of Turkey. The data collection tool of this study was a written form with three open-ended questions and the data were analyzed through content analysis. The findings of the study show that the views of the preservice teachers on the concept various. Moreover, there are dissenting voices among preservice teachers about whether they had classes on the concept of activity. Lastly, it is seen that they have different views about what sort of features an effective activity has.

Keywords
Activity, Perception, Science Education, Preservice Teachers, View.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 80. sayısı yayımlanmıştır.

  Dergimizin 2020 yılı ilk sayısı için makale gönderimi için son tarih 12.01.2020'dir. Bu tarihten sonra gönderilen makaleler bahar sayısına hazırlanacaktır. 

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri