eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimNAMAZ VE PSİKOLOJİK İYİ OLMA ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(An Examination on the Relationship between Prayer and Psychological Well-Being )

Yazar : Nurten KIMTER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 68
Sayfa : 299-332
Dergiye Geliş Tarihi : 15.12.2016
Yayımlanma Tarihi : 27.12.216
DOI Number: :
Cite : Nurten KIMTER , (20). NAMAZ VE PSİKOLOJİK İYİ OLMA ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Ekev Akademi Dergisi, 68, p. 299-332. Doi: 10.17753/Ekev720.


Özet
İslam dinindeki bütün ibadetlerin hem bedensel hem de ruhsal açıdan pek çok faydaları mevcuttur. Bilhassa özü itibariyle İslam dinindeki bütün ibadetleri kapsayıcı nitelikte olan ve tüm mahlûkatın ibadet şekillerini bünyesinde toplayan, beden, dil, kalp ve zihinle yapılan ve en sık tekrarlanan namaz ibadetinin çeşitli ruhsal rahatsızlıklardan mustarip olan günümüz insanı için bir sağlık reçetesi olduğu söylenebilir. Bu bağlamda 15 ile 65 yaş ve üzeri kişiler üzerinde namaz ibadeti ile psikolojik iyi olma arasındaki ilişkiyi din psikolojisi açısından incelemeyi amaç edinen araştırmamızda ölçme aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Psikolojik İyi Olma Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda örneklemin beş vakit namaz ve nafile namaz kılma durumları ile psikolojik iyi olma düzeyleri arasında pozitif yönde ve anlamlılık derecesinde bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Ayrıca araştırmamızda sosyo-demografik değişkenler ile örneklemin namaz kılma durumlarında da anlamlılık düzeyinde bir takım farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Buna göre araştırmada kadınların erkeklerden, eğitim seviyesi daha düşük olanların yüksek eğitim düzeyine sahip olan kişilerden, yaşça daha büyük olanların daha küçük yaş düzeyindeki kişilerden farz ve nafile namazları kılma düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bununla birlikte katılımcıların gelir durumlarına göre beş vakit namaz kılma düzeylerinde anlamlılık derecesinde bir fark olmadığı gözlenirken, nafile namaz kılma durumları bakımından üst ekonomik düzeye sahip olan kişilerin düşük gelir düzeyindekilere göre anlamlı derecede daha yüksek eğilim gösterdikleri tespit edilmiştir. Aynı zamanda araştırmada örneklemin “İslam’ın beş şartı olduğu için ve Allah’ın rıza ve sevgisini kazanmak için namaz kılma” fikrine katılma düzeyleri arttıkça psikolojik iyi olma durumlarında da artış olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Beş Vakit Farz Namazlar, Nafile Namazlar, Psikolojik İyi Olma, Sosyo-Demografik Faktörler, Psikolojik İyi Olma Ölçeği.

Abstract
All prayers in the religion of Islam have a lot of physical as well as spiritual benefits. It can especially be stated that the prayer in the religion of Islam that is practiced with the body, tongue, heart and mind encompassing the praying methods of all creatures can be considered as a prescription for health for today’s contemporary people who complain of various mental disorders. In this regard, “Personal Information Form” and “Psychological Well-Being Scale” were used as tools for measurement in our study, the objective of which was to examine the relationship between prayer and psychological well-being for people between the ages of 15 and 65 and above. It was observed as a result of the study that there was a positive and significant relationship between the psychological well-being states of people and their status of praying five times a day and futile prayers. In addition, various statistically significant differences were determined in our study between the socio-demographic variables and the praying status of the sample group. Accordingly, it was observed that the obligatory and futile praying percentages were higher for women in comparison with men, for those with lower education levels in comparison with the higher educated and for older people in comparison with younger people. In addition, whereas it was observed that there was no statistically significant difference between the five times prayer status of the participants with regard to their economic status, it was determined that those with higher economic levels had a significantly higher futile prayer status in comparison with those from a lower economic level. In addition, it was also observed in the study that the psychological well-being of the sample group increased as the level of belief to the idea of “praying because there are five pillars of Islam and to gain the consent and love of Allah”.

Keywords
Five Times a Day Prayers, Futile Prayers, Psychological Well-Being, Socio- Demographic Factors, Psyc

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri