eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİNTİKAD’DA TENKİT UNSURLARI
(Criticism Factors in Intikad )

Yazar : Fatih TORUN  Serhan Alkan İSPİRLİ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 68
Sayfa : 431-435
Dergiye Geliş Tarihi : 26.12.2016
Yayımlanma Tarihi : 27.12.216
DOI Number: :
Cite : Fatih TORUN Serhan Alkan İSPİRLİ, (20). İNTİKAD’DA TENKİT UNSURLARI. Ekev Akademi Dergisi, 68, p. 431-435. Doi: 10.17753/Ekev725.


Özet
Beşir Fuat ve Muallim Naci yenileşme hareketlerinin merkezinde iki zıt kutbun iki önemli karakteridir. Bu iki isim Türk Edebiyatının gelecek nesillerini etkileyecek çok önemli kararlar vermiştir. Tevfik Fikret, Cenab Şehabettin gibi şair ve yazarlar, onların açtığı yolda şiir zevklerini şekillendirirler. Beşir Fuad ve Mullim Naci arasında Victor Hugo ile alakalı başlayan mektuplaşmalar, Beşir Fuad’ın ölümünden sonra “İntikad” ismiyle kitaplaştırılmıştır. “İntikad” adlı bu eserde Naci ve Fuad’ın edebiyat hakkındaki görüşleri detaylı bir şekilde ortaya konmuştur. Bu çalışmada Naci ve Fuad’ın edebiyatımıza dair tenkid unsurları icat ve tecdit, tenkit ve intikad, dil, hayal ve hakikat, mübalağa, şiir ve şair, vezin ve kafiye başlıklarıyla incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Beşir Fuad, Muallim Naci, İntikad, Tenkid, Tenkid Unsurları.

Abstract
Beşhir Fuat and Muallim Naci are the two most important personalities of the two opposing poles in the center of the regeneration movements. These two names gave very important decisions that will affect the future generations of Turkish Literature. Tevfik Fikret, poet and writers such as Cenab Şahabettin shape the pleasures of poetry on their way. The correspondences between Beşir Fuad and Muallim Naci, which began with relevance to Victor Hugo, have been published under the name of "Intikad" after the death of Beşir Fuad. Studied in this study, Critical elements of Naci and Fuad's literatüre, Under the headings of invention and tecdit, tenkid and intikad, language, imagination and truth, exaggeration, poetry and poet, vezin and rhyme.

Keywords
Beşir Fuad, Muallim Naci, İntikad, Criticism, Criticism Factors.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri