eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimŞEKİL DEĞİŞTİRME MOTİFLİ EFSANELERDE LANET
(The Curse in the Legends with Transformation Motif )

Yazar : Satı Kumartaşlıoğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 21
Sayı : 69
Sayfa : 89-104
Dergiye Geliş Tarihi : 10.01.2017
Yayımlanma Tarihi : 2017


Özet
Efsaneler, dünyanın yaratılışı ve sonu, tarihi olaylar, tabiatüstü şahıslar ve varlıklar ile dini olaylar hakkında anlatılan ve gerçek olduğuna inanılan kısa anlatmalardır. Bu çalışmada, şekil değiştirme motifli efsanelerde lanet konusu ele alınmıştır. Şekil değiştirme motifli efsanelerde bazı varlıkların Tanrı veya dini ve mistik şahsiyetler tarafından lanetlenmesi ile çok sık karşılaşılmaktadır. Efsanelerde kötü, yanlış ve kabul edilmeyecek davranış ve tavırlar sergileyen varlıklar (insan veya hayvan) bir lanetleme ile mutlaka cezalandırılır. Bu cezalandırma ise genellikle şekil değiştirme yoluyla yapılır. Efsanelerde varlıkların yaratılışına veya dönüşümüne dair açıklamalar, çoğunlukla beddualara dayanır. Ancak “beddua” olmadan da lanetlemenin gerçekleştiği efsaneler mevcuttur. “Lanet”, Türkçe Sözlük’te “Tanrı’nın sevgi ve ilgisinden yoksun olma” anlamında ve bedduadan daha kapsamlı kullanılmaktadır. Bu çalışmada şekil değiştirme motifli efsanelere, lanetlenen varlıklar, lanetleyen varlıklar, lanetlemenin nedenleri, lanetleme şekilleri, lanetlemenin işlevleri gibi açılardan yaklaşılmış ve konu, toplumsal değerler açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Efsane, Lanet, Beddua, Değişim-Dönüşüm, Toplumsal Değer.

Abstract
Legends are short narratives that are told about the world's genesis and the end, historical events, supernatural persons and events, religious events and are believed to be true. In this study, will be handled subject of curse in the legends with transformation motif. It is frequently encountered with some being cursed by God or religious and mystical figures in the legends with transformation motif. The living beings (humans and animals) who exhibiting bad, wrong and unacceptable behavior and attitudes are punished with a curse in legends certainly. This punishment is usually done through deformation. Explanations about the genesis or conversion of assets in legends based on mostly imprecations. However, there are legends that curse has occurred without imprecation. The curse is used to mean "be deprived of God's love and attention" in the Turkish Dictionary and as more comprehensive than imprecation. In this study, have been approached to legends with transformation motif from various angles such as cursed beings, beings who are curse, the causes of accursed, forms of cursing, functions of cursing and this subject have been evaluated in terms of social values.

Keywords
Legend, Curse, İmprecation, Change-Transformation, Social Value.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri