eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimEĞİTİM DENETMENLERİNİN ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME YETERLİKLERİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI
(The Efficacies of Educational Supervisors in Performing Their Supervisory Roles: A Meta-Synthesis Study )

Yazar : Cemal AKÜZÜM  Fatma ÖZMEN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 17
Sayı : 56
Sayfa : 97-120
Dergiye Geliş Tarihi : 25.07.2013
Yayımlanma Tarihi : 2013
DOI Number: :
Cite : Cemal AKÜZÜM Fatma ÖZMEN, (17). EĞİTİM DENETMENLERİNİN ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME YETERLİKLERİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI. Ekev Akademi Dergisi, 56, p. 97-120. Doi: .


Özet
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de ilköğretim okulları dikkate alınarak, eğitim denetmenlerin rollerini gerçekleştirmedeki yeterliklerine ilişkin mevcut durumu, yapılan araştırma sonuçlarından yola çıkarak, meta-sentez yöntemi ile ortaya koymaktır. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiş yüksek lisans ve doktora tezleri, dahil edilme ve hariç tutulma işlemleri eşliğinde taranmış ve sonuçta 18 yüksek lisans ve doktora çalışması araştırma kapsamına alınmıştır. Bu tezlerde ulaşılan bulgular, meta-sentez araştırma yönteminin içerdiği aşamalar çerçevesinde analiz ve sentez süreçlerinden geçirilerek, belirlenen temalar eşliğinde meta sentez çalışması gerçekleştirilmiştir. Denetmenlik rollerini gerçekleştirme açısından, araştırmada ulaşılan sonuçlar, denetmenlerin, kendilerini “yüksek” düzeyde yeterli bulduklarını ortaya koymuştur. Buna karşılık, öğretmenler, denetmenleri “düşük” düzeyde; okul yöneticileri ise “orta” düzeyde yeterli görmüşlerdir. Ulaşılan sonuçlar eşliğinde birtakım önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İlköğretim okulu, eğitim denetimi, denetmen rol yeterliliği, meta-sentez

Abstract
The aim of that research is, taking into consideration the researches done in Turkey related to the educational supervision in elementary schools, to determine the efficacy levels of education supervisors in performing their supervisory roles via a meta-synthesis method. The thesis and dissertations were scrutinized through inclusion and exclusion processes and ultimately 18 researches were chosen to be included in that study. In these researches, the findings that obtained through analysis and synthesis processes within the framework of meta-synthesis research steps, a meta-synthesis study was carried out, along with the determined themes. In terms of performing supervisory roles, the obtained results revealed that supervisors found themselves efficient at high level. However, they were found efficient at “low” level by teachers and “medium” level by school principals. Some recommendations have been made concomitant with the obtained results.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Keywords
Primary school, educational supervision, supervisor, role, competency, meta-synthesis

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri