eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimMÂTURÎDÎ’YE GÖRE İŞKÂLİN ÇÖZÜM YOLLARINDAN BİRİ OLARAK CEM‘ VE TEVFİK
(The Solution Ways of Ishkal in the Quran According to Maturidi )

Yazar : ALİCAN DAĞDEVİREN  -Erkan ÇAKIR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 21
Sayı : 70
Sayfa : 21-38
Dergiye Geliş Tarihi : 13.02.2017
Yayımlanma Tarihi : 27.04.2017
DOI Number: :
Cite : ALİCAN DAĞDEVİREN -Erkan ÇAKIR, (21). MÂTURÎDÎ’YE GÖRE İŞKÂLİN ÇÖZÜM YOLLARINDAN BİRİ OLARAK CEM‘ VE TEVFİK. Ekev Akademi Dergisi, 70, p. 21-38. Doi: 10.17753/Ekev731.


Özet
Kur’ân âyetleri arasında herhangi bir işkâl / çelişki olmadığı gerçeğini ortaya koymak ve bu konudaki iddialara cevaplar vermek için Müslüman bilginler pek çok çalışma yapmışlardır. Bu konuyu çeşitli bilimsel yaklaşımlarla ele almışlardır. Bu bağlamda işkâli çözümleye yönelik metotlardan biri olarak da cem‘ ve tevfîk yöntemini kullanmışlardır. Ebû Mansur Muhammed el-Mâturîdî (ö.333/944) de bu konuda zengin bir materyal bırakmış ve kendinden sonra gelenleri etkileyici çözümler sunmuştur. Ana prensipte o, âyetlerdeki çelişkilerin bir algı yanılgısı olduğunu vurgulamak için Kur’ân-ı Kerim’i anlamada ortaya çıkan çelişkili durumları farklı metotlar kullanarak çözümlemiştir. Bu makalede, onun Te’vîlâtu’l-Kur’ân adlı eserinde çelişki iddialarını ele alışı incelenmiş, kullandığı metotlardan biri olan cem‘ ve tevfîk metodu sistematize edilmiş ve her bir metot örneklendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Mâturîdî, İşkâl, Müşkil, Te’vîl, Çelişki, Tevakkuf.

Abstract
Muslims scientists have made many research to reveal there isn’t a contradiction among Koranic verses and answer to those claims. They have realized this aim with the help of some scientific methods, not randomly. In this study, the subject is treated on the principles of Abu Mansur Muhammed al-Maturidi (d.333/944). His approach on the Ta’wilat al-Koran to these clarms has been examined. His method is systematic and each method is exemplified. It is clear that Maturidi has left as a wealth of material that benefited his successors. At the core, he revealed several contradictions on those verses. It is a misunderstanding of the verses and pointed to the perception of mistakes of the readers.

Keywords
Maturidi, İshkal, Mushkil, İnterpretation, Contradiction, Hesitation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri