eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimGüzel Sanatlar Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sanat Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
(EVALUATION OF ART LITERACY LEVELS OF STUDENTS WHO STUDY IN FINE ARTS HIGH SCHOOL IN TERMS OF VARIABLES )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 21
Sayı : 70
Sayfa : 39-56
Dergiye Geliş Tarihi : 1.03.2017
Yayımlanma Tarihi : 27.04.2017
DOI Number: :
Cite : Hazan KURTASLAN YILDIRIM , (21). Güzel Sanatlar Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sanat Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ekev Akademi Dergisi, 70, p. 39-56. Doi: 10.17753/Ekev736.


Özet
Sanat okuryazarlığı, Türkiye’de son yıllarda ilgilenilmekte olan okuryazarlık türlerinden biridir. . Türkiye’de sanat okuryazarlığı gerek projelerle gerekse bireysel olarak sanatçıların, eğitimcilerin ve gençlerin ilgilendiği ve gelişmesine katkı sağladığı bir okuryazarlık türü olmaya başlamıştır. Bu düşünce ile araştırmada Güzel Sanatlar Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin sanat okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2014-2015 eğitim–öğretim yılında 8 Güzel Sanatlar Lisesi resim ve müzik bölümlerinde öğrenim gören 1477 öğrenciyle, tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veriler, öğrencilerin sanat okuryazarlık düzeylerinin değerlendirilmesine yönelik olarak geliştirilen Sanat Okuryazarlığı Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, t- testi ve One-Way Anova analizinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin; cinsiyet, sanatsal etkinliklere katılmaktan hoşlanma, sanat dersi ödevleri yapmaktan hoşlanma ve bölüm değişkeninin üçüncü ve dördüncü alt boyutu ile sanat okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunurken, sınıf ve bölüm değişkeninin birinci ve ikinci alt boyutları ile sanat okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okuryazarlık, Sanat Okuryazarlığı, Güzel Sanatlar Lisesi, Resim, Müzik.

Abstract
Art literacy is one of the literacy types that has been a focus of interest in Turkey in recent years. Art Literacy in Turkey has started to be a type of literacy that educators and the young are interested in and contributed to its development individually and through projects. To that end, it is aimed to evaluate the literacy level of the students who study at Fine Arts High Schools in terms of various variables. The study was performed with 1477 students who studied at 8 Fine Arts High Schools in Art and Music departments in 2014-2015 school year by using scanning method. The data were collected by “Art Literacy Scale” which was created to assess the art literacy level of the students. T test and One way Anova analyses were used to analyze the data. A a result of the study, it was seen that there was a significant difference between art literacy level of the students and their genders, enjoying the participation in art activities, enjoying doing homework about art lessons and third and fourth sub-dimensions department variant; by the way, no significant difference was found between art literacy level and first and second sub-dimension department variant.

Keywords
Literacy, Art Literacy, Fine Arts High School, Painting Art, Music.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri