eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimBİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFTA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN “BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM DERSİ”NE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
(The Views Of The Classroom Teachers Working In Multigrade Classes About Teaching In Multigrade Class Course )

Yazar : Murat ÇALIŞOĞLU  Seda Nur TANIŞIR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 21
Sayı : 71
Sayfa : 215-228
Dergiye Geliş Tarihi : 3.03.2017
Yayımlanma Tarihi : YAZ 2017
DOI Number: :
Cite : Murat ÇALIŞOĞLU Seda Nur TANIŞIR, (21). BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFTA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN “BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM DERSİ”NE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 71, p. 215-228. Doi: 10.17753/Ekev737.


Özet
Türkiye’de eğitim ve öğretim alanındaki iyileştirme çalışmalarına rağmen birleştirilmiş sınıflı ilkokullar Türkiye’de varlığını korumaya devam etmektedir. Bu nedenle Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programı’nda da Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim (BSÖ) dersine yer verilmiştir. Ancak programda yer verilen ders içerikleri uygulama sahasında sınıf öğretmenlerine beklenileni sunamamaktadır. Bu çalışmada amaç birleştirilmiş sınıfta görev yapan sınıf öğretmenlerinin BSÖ dersine yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışma grubunu Ağrı ilinde görev yapan birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinden tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiş 18 birleştirilmiş sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular çerçevesinde sınıf öğretmenliği programında verilen birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersinin içeriği, kapsamı, alanda görev yapan sınıf öğretmenlerine doğrudan katkıları ve birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersinin daha verimli hale nasıl getirilebileceği belirlenmesi amaçlanmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Verilerin sunumunda frekans ve yüzde değerlerinin de verildiği tablolardan faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların büyük bir kısmı birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersinin yeterliliği hakkında uygulamaların yetersizliği, dersi veren hocanın konuya hâkim olamaması gibi nedenleri göstererek olumsuz görüş belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Sınıf Öğretmeni, Birleştirilmiş Sınıf, Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Dersi, Öğretim Elemanı, Birleştirilmiş Sınıflı Okul.

Abstract
Despite improvements in education and training in Turkey, primary schools with multigrade classes continue to maintain their presence in Turkey. Therefore, the Teaching in Multigrade Class (TMC) course is also included in the Classroom Teacher Training Program. However, the contents of the courses that are included in the program do not meet expectations of the classroom teachers in practice. The aim of this study is to determine the views of the class teachers who work in the multigrade classes about TMC course. The study group consisted of 18 multigrade classroom teachers selected by random sampling method from the multigrade classroom teachers working in Ağrı. Within the scope of the findings obtained, it was aimed to determine the context, content, direct contributions to the teachers working in the field and how to make the teaching lessons in the multigrade classes more effective in the multigrade classes given in the classroom teacher training program. Personal data form and interview form developed by the researcher were used as data collection tools. Descriptive analysis was used in the analysis of the data obtained in the study. In the presentation of the data, the tables on which the frequency and percentage values are given are used. As a result of the study, most of the participants pointed out the negative views for the reasons such as the inadequacy of the applications of the teaching course in the multigrade classes and the inadequacy of the teachers lecturing about the subject in multigrade classes.

Keywords
Classroom Teacher, Multigrade Class, Teaching in Multigrade Class Course, Instructor, School with Mu

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 86. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 87. sayımız (yaz sayısı) makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri