eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİBRÂHİM MOSTÂRÎ’NİN “ENVÂRU’T-TENZÎL” DÎBÂCESİ HÂŞİYESİ
(İbrahim Mostari’s Footnote to the Preamble of “Anwar al-tanzil” )

Yazar : EKREM GÜLŞEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 21
Sayı : 71
Sayfa : 83-106


Özet
Tefsirlerin girişinde kısa ve özlü kelimelerle müfessirlerin tefsirlerinde izleyecekleri yolu, eserini yazma sebep ve metotlarını veciz sözlerle açıkladıkları dîbâceler ve bâhusus hâşiyeleri çok az olmaları bakımından önemlidir. Bu çalışmada İbrâhim Mostârî’nin Envâru’t-tenzîl dîbâcesi’ne/hutbe yazdığı hâşiyesi ele alınmaktadır. Kitabın mukaddimesi, önsözü vb. manaları olan dîbâceler, mukaddimetü’l-kitâb (önsöz) ve mukaddimetü’lilim (giriş) olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Envâru’t-tenzîl’de ikinci kısım önsöz bulunmamakla birlikte, tefsir üzerine yazılan dört yüzden fazla şerh ve hâşiyeden üçü önsözüyle alakalıdır. Çalışmamızda, hicri yedinci asırda kaleme alınan bir mukaddimenin, on ikinci asırda yaşamış Bosnalı İbrâhim Mostârî tarafından nasıl şerh edildiğini araştırdık. Bulabildiğimiz kadarıyla dönemin Karagöz Bey Medresesi müderrislerinden olan müellif, öğrencileri için ders kitabı olarak hazırladığını zannettiğimiz bu çalışmasında Zemahşerî, Teftâzânî, Cürcânî, İbn Hacer, Hatib Bağdâdî, Şeyhzâde ve Şirvânî gibi kaynaklardan yararlanmıştır. Saraybosna Gâzî Hüsrev Bey Kütüphanesi 4006’da bulunan ve müellif hattı olan çalışma, tefsirle ilgili bilinen geleneksel bilgileri teyit eden dil bilimsel izahatlar olan sarf ve nahivle ilgili açıklamaları merkeze alan, klasik bir eser niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler
Mostar, Tefsir, Dîbâce, Bâhusus Haşiyesi, İbrâhim Mostârî, Envâru’t-tenzîl Hâşiyesi, Karagöz Bey Medresesi.

Abstract
Length of Preambles and footnotes to these preambles in which interpreters expounds their methods and reasons behind writing of those books is important. The present work deals with the footnote wrote by İbrahim Mostari on the preamble of Anwar al-tanzil.Preambles are divided in two parts: preface and introduction. Although the second part is not included in Anwar al-tanzil, three of more than four hundred commentaries and footnotes in the work are related to the preamble. This article deals with how a preamble written in the seventh century of the Hijra was commented on by İbrahim Mostari lived in twelfth century. In his work, which is believed to be prepared as a course book for his students, the writer, one of the professors of the Karagöz Madrasah, benefited from the sources as al-Zamakhshari, al-Taftazânî, al-Jurjani, Ibn Hajar, Al-Khatib al-Baghdadi, Sheikh-zāda and Shirvani. The work which is situated in Sarajevo Gazi Khusrav Bey Library confirms the traditional knowledge, has linguistic instructions and centre of grammar-syntax explanations (sarf-nahiv) that classically.

Keywords
Mostar, Expound, Preamble, Footnote, İbrahim Mostari, Anwar al-tanzil’s Footnotes, Karagöz Madrasah

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Dergimizin 73 ve 74. sayıları için makale kabulü son tarihi 20.03.2018'dir.

  EKEV Akademi Dergisi 72. sayısı yayındadır.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ.

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri