eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimAHMED CEVDET PAŞA’NIN HUKUKÇU YÖNÜNÜ YAZMAK (BİBLİYOGRAFİK BİR İNCELEME)
(On Writing Ahmed Cevdet Pasha’s Jurist Personality (A Bibliographical Examination) )

Yazar : Said Nuri AKGÜNDÜZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 21
Sayı : 71
Sayfa : 271-286
Dergiye Geliş Tarihi : 19.04.2017
Yayımlanma Tarihi : YAZ 2017


Özet
XIX. yüzyılın önemli devlet ve hukuk adamı Ahmed Cevdet Paşa’nın çeşitli yönlerinin araştırmacıların ilgisini çektiği görülmektedir. Bunlar arasında, tarihçiliği ve devlet adamlığı daha barizdir. Hukuk sahasındaki çalışmaları ile de öne çıkan Paşa’nın, daha çok Tanzimat dönemi kanunlaştırma faaliyetleri ve adliye teşkilatının düzenlenmesindeki rolü dikkat çekmektedir. Cevdet Paşa’nın adı ile özdeşleşen Mecelle adlı kanun mecmuasını incelemeye yönelik yapılan çalışmalar önemli bir yekûn tutmakta olup, onun hukuk cephesindeki diğer çalışmaların adeta gölgede bırakmıştır. Bu makalede incelenen yazılar da bu durumu doğrulamaktadır. Bu yazı, Cevdet Paşa’nın hukuka ilişkin yönlerini ele alan literatürü incelemek hedefinde olup, başta Ebül’ulâ Mardin’in artık bir klasik haline gelen kitabı olmak üzere, çeşitli bildiri ve makaleleri gözden geçirmektedir. Özellikle son on yıllarda bu konudaki yayınlarda bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Bununla beraber, yapılan çalışmaların konuyu yeterince aydınlattığı söylenemez. Bu kısa çalışma vesilesiyle, hukuk tarihimizin her safhasının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ihtiyacını bir kez daha vurgularken, tesirleri Cumhuriyet devrinde de devam edip bugüne kadar ulaşan Tanzimat döneminin hukuk cephesinin ve hukuk adamlarının daha çok araştırılması gereği ifade edilmektedir. Bu makalede incelediğimiz çalışmaların büyük çoğunluğu devletin çeşitli aygıtlarının teşvik ve yönlendirmesi ile ortaya çıkmıştır. Bu da, hukuk tarihinin araştırılmasının devlet tarafından desteklendikçe gelişen bir alan olduğuna bir işarettir.Sonuç olarak, burada bir taraftan Cevdet Paşa’nın hukuk tarihimizdeki yerine dair yapılan çalışmaların bir muhasebesi yapılırken, diğer yandan bu konuda yapılabilecek başka çalışmalar için de bir yön gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Cevdet Paşa, Tanzimat, Hukuk, Kanunlaştırma, Literatür.

Abstract
Researchers have paid attention to several aspects of Ahmed Cevdet Pasha, who was a notable statesman and jurist of XIX. century. He was known as historian and a statesman much more than other aspects of him. Cevdet Pasha have had efforts in field of law, especially in codifications and reorganisation of courts at the Tanzimat period. The studies carried out to investigate the cod of Mecelle, which is identified with the name of Cevdet Pasha, hold a considerable amount and have other works on his legal aspects less interested. Especially, in the last decades there has been an increase in publications in this field. Nevertheless, it can not be said that the studies carried out have adequately clarified the subject. This brief study emphasizes once again the necessity of examining every stage of our legal history in detail and the necessity of further investigation of the legal aspect and jurists of the Tanzimat period whose influence has continued in the Republic period and reached today. The vast majority of the studies we have examined in this article have emerged with the incentive and direction of various devices of the state. This is a sign that the investigation of the history of law is a developing area as the state supports it. This paper, aims at examination of literature concerning his juristic performance, firstly Ebul’üla Mardin’s well-known book and other papers and articles. Thus, while making an account of works about Pasha’s place in our legal history from one side, on the other hand puts a direction for studies would be done in this subject.

Keywords
Cevdet Pasha, Tanzimat, Law, Codification, Litterature.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri