eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimYAŞANILAN ÇEVRENİN GÖRSEL KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
(Student Views About the Visual Culture of the Lived Environment )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 21
Sayı : 72
Sayfa : 215-224
Dergiye Geliş Tarihi : 22.05.2017
Yayımlanma Tarihi : 25.12.2017
DOI Number: :
Cite : Nalan OKAN AKIN , (21). YAŞANILAN ÇEVRENİN GÖRSEL KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 72, p. 215-224. Doi: 10.17753/Ekev755.


Özet
Bu araştırmada, Resim-İş Eğitimi alan öğretmen adaylarının aldıkları eğitim deneyimlerinden yola çıkarak yaşadıkları şehirle ilgili görsel kültür açısından gözlemlerinin değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma Ömer Halisdemir (Niğde) Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmen adaylarının görüşleriyle sınırlıdır. 2014-2015 eğitim öğretim dönemini kapsayan sanat eğitimi almış, görsel kültür bilincinin oluştuğu düşünülen 4. sınıf öğrencilerinden oluşan, 25 kişi çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum değerlendirmesi araştırmasıdır. Açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi yapılarak tema ve kodlarına göre sınıflandırılarak tablo haline dönüştürülmüştür. Sonuç olarak; estetik duyarlılığa sahip öğrencilerin bakış açısı ile olumlu ve olumsuz görsel kültür örnekleri belirlenerek, olumsuz olduğunu düşündükleri unsurların düzeltilmesi için yapılabilecekler öneri olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Görsel Kültür, Sanat, Estetik, Eğitim, Kültür.

Abstract
In this research, on the basis of the educational experiences of the candidate teachers who had art teaching, the evaluation of their observations in terms of visual culture related to the city where they live in is carried out. The research is limited with the views of candidate teachers of Art Teaching at Ömer Halisdemir (Niğde) University Faculty of Education, Department of Fine Arts Education. 25 people, consisting of fourth-year students who had art teaching and aware of visual culture consciousness, comprising the 2014-2015 academic year, constitute the working group. The study is a case study, which is one of the qualitative research methods. An interview form consisting of open-ended questions is applied. The obtained data are classified according to their themes and codes by content analysis and tabulated. As a result, positive and negative examples of visual culture are identified with the viewpoint of students who have aesthetic sensitivity and it is submitted as a suggestion that they can be done to correct the elements, which are considered as negative.

Keywords
Visual Culture, Art, Aesthetic, Education, Culture.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri