eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK DERSİNDE MATERYAL KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(Classroom Teacher Candidates’ Views on Material Use in Music Classes )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 21
Sayı : 71
Sayfa : 73-82
Dergiye Geliş Tarihi : 24.05.2017
Yayımlanma Tarihi : YAZ 2017
DOI Number: :
Cite : Aylin MENTİŞ KÖKSOY , (21). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK DERSİNDE MATERYAL KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 71, p. 73-82. Doi: 10.17753/Ekev759.


Özet
Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının müzik dersinde materyal kullanılmasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak sınıf öğretmeni adaylarına açık uçlu 6 sorudan oluşan veri toplama aracı uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Bilim Dalında okuyan ve gönüllü olarak araştırmaya katılan 32 sınıf öğretmeni adayı oluşturmuştur. Araştırmada öğretmen adaylarının görüşleri açık uçlu sorulardan oluşan bir form ile alınmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarına sorulacak sorular hazırlanmadan önce öğretmen adaylarına müzik dersinde materyal kullanmanın önemi sorulmuş öğretmen adaylarının verdikleri cevaplardan yararlanılarak sorular oluşturulmuştur. Sorular yazılı olarak alındığı için, verilerin analizinde nitel araştırma tekniği olan “betimsel analiz” yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının tamamı müzik dersinde materyal kullanmanın ve materyal yapmanın gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Müzik dersinde en çok kullandıkları materyallerin marakas ve flüt olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının tamamına yakını marakas ve flüt dışında müzik dersinde farklı müzik aletleri kullanmak istediklerini ifade etmişlerdir. Yine öğretmen adaylarının tamamı müzik dersinde materyal kullanmanın dersi eğlenceli hale getirdiğini, sıkıcılıktan kurtardığını, ilgi çektiğini, derse katılımı artırdığını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Müzik, Materyal Kullanımı, Sınıf Öğretmeni Adayı, Müzik Eğitimi, Öğretim Materyali.

Abstract
The purpose of this study is to determine classroom teacher candidates’ views on the use of material in music classes. For this purpose, a data collection tool consisting of six questions was administered to classroom teacher candidates. Voluntarily participating in the study, the study group was made up of 32 classroom teacher candidates attending Ömer Halisdemir University’s Department of Elementary Education. In the study, the teacher candidates’ views were taken through a form made up of open-ended questions. Before developing the questions that will be asked to the teacher candidates, they were asked about the importance of material use in music classes, and the questions were developed by using the answers given by the teacher candidates. Since written answers to the questions were taken, “descriptive analysis”, a qualitative research technique, was employed in the analysis of the data. According to the study findings, all of the teacher candidates stated that material use and material development are necessary in music classes. They asserted that maraca and flute are the materials they use the most in music classes. Nearly all of the teacher candidates expressed that they want to use different musical instrument other than maraca and flute in music classes. Also, all of the teacher candidates stated that using materials in music classes makes the classes more fun and not boring, and increases classroom participation.

Keywords
Music, Material Use, Classroom Teacher Candidate, Music Education, Teaching material.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 86. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 87. sayısı (yaz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 88. sayımız (bahar sayısı) makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri