eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim3-6 YAŞ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN RESİMLİ ÇOCUK KİTABI SEÇİMİ ÖLÇÜTLERİNİN İNCELENMESİ
(Investigation of Mesasurements for Children’s Pictures Books Selection of Parents with 3-6 Year Old Children )

Yazar : Serpil PEKDOĞAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 21
Sayı : 71
Sayfa : 315-326


Özet
Okul öncesi dönemde; çocukların ilk defa renk, çizgi sözcüklerin doğru söylenmesiyle oluşan estetik dil ile tanıştıran ilk kaynak çocuk edebiyatıdır. Özellikle renkler çocuk kitapları içerisinde yer almakta ve çocuğun hayatı boyunca sürdüreceği sanatsal çalışmalarda ona somut bir temel kazandırmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı 3-6 yaş çocuğa sahip ebeveynlerin resimli çocuk kitabı seçimi ölçütlerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 3-6 yaş çocuğa sahip, 7 anne, 7 baba olmak üzere 14 anne baba oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgubilim) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular nicel veriler ve doğrudan alıntılarla desteklenerek sunulmuştur. Araştırma sonucunda ebeveynlerin çocuklarına resimli çocuk kitabı alırken yaşa uygunluk, renk ve yazı puntosu, resimlerin içeriği, eğitici, eğlendirici ve yaratıcı olmasına dikkat ettikleri belirlenmiştir. Ebeveynler çocuklarına resimli çocuk kitabı alırken fiyatını önemsemediklerini, kitapçılardan aldıklarını ve alırken çocuklarının fikirlerini aldıklarını belirtirken, evde çocuklarına ait özel bir kütüphane olmadığını da belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Resimli Çocuk Kitabı, Kitap, Çocuk, Anne, Baba.

Abstract
Children's literature is the first source that introduces children to the aesthetic language that is formed by correct singing of color, line words for the first time in the preschool period. Especially the colors are included in children's books and they give an explicit basic to the artistic work that the child will continue along his life. The aim of studying this direction is to examine the criteria for selecting picture books for 3-6 year old children according to parents. The sample of study consisted of 7 mother and 7 father who are 14 parents of 3-6 year old children. In the study, phenomenology (phenomenology) design is used in qualitative research methods. The results of the study were collected through a semi-structured interview form. The obtained data were analyzed by content analysis method. The findings are presented with quantitative data and supporting with direct quotations. As a result of the research, it has been determined that when parents take book for their children, they pay attention of age appropriateness, color and fonts, content of pictures, educational, amusing and creative. Parents also pointed out that they did not care about the price when they bought their children’s pictures books for their children, and they pointed out that they had bought them from bookstores after they received their children's ideas; also they pointed out that they did not have a library dedicated to their children at home.

Keywords
Children’s Pictures, Books, Book, Child, Mother, Father.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Dergimizin 73 ve 74. sayıları için makale kabulü son tarihi 20.03.2018'dir.

  EKEV Akademi Dergisi 72. sayısı yayındadır.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ.

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri