eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRKİYE’DE DEĞERLERİN TESPİTİNE YÖNELİK YAPILMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ
(An Content Analysis on Master's Thesis Prepared in Turkey to Determine Values )

Yazar : Ahmet Akçay  Muhammed TUNAGÜR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 21
Sayı : 71
Sayfa : 53-72
Dergiye Geliş Tarihi : 20.08.2017
Yayımlanma Tarihi : YAZ 2017


Özet
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de değerlerin tespitine yönelik yapılmış yüksek lisans tezlerinin incelenmesidir. Araştırmada betimsel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini Türkiye’de çeşitli eserler üzerinde değerleri tespit etmek amacıyla hazırlanmış bütün yüksek lisans tezleri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiş YÖK ulusal Tez Merkezi’nde erişime açık 116 yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Tezler, araştırmacılar tarafından tek tek incelenmiş ve araştırma soruları doğrultusunda tablolaştırılmıştır. Verilerin analizi için frekans, yüzde ve grafikle gösterim kullanılmıştır. Araştırma sonucunda incelenen tezlerin çoğunlukla Atatürk Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi tarafından kabul edildiği ve bu tezlerin en fazla Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında hazırlandığı tespit edilmiştir. 2014-2015 yılları arasında değer tespitine yönelik çalışmalar büyük bir hız kazanmış ve tezlerin hazırlandığı alanlarda çok farklı eserler üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Sıklıkla üzerinde çalışılan eserlerin ders kitapları ile 100 Temel Eser olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Değer, Değerler Eğitimi, Lisansüstü, Tez, İçerik Analizi.

Abstract
The purpose of this research is to examine the master thesis which is aimed to determine the values in Turkey. Descriptive content analysis method was used in the research. The universe of this research constitutes all master theses prepared to determine values on various works in Turkey. The sample of the study consists of 116 master theses open to access in YÖK national thesis center, which are selected with purposeful sampling method. The theses were examined individually by the researchers and tabulated in the direction of the research questions. For the analysis of the data, the frequency,percentage and graphical representations among the descriptive analyses were used. As a result of the research, it was determined that most of the studied theses were accepted by Atatürk University and Gazi University and most of these theses were prepared in Turkish Education Department. Between 2014 and 2015, work on valuation has gained momentum and studies on very different works have been carried out in the areas in which the theses have been prepared. It is determined that the works studied frequently are the course books and 100 Basic Works.

Keywords
Value, Values Education, Postgraduate, Thesis, Content Analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri