eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim1877-1878 OSMANLI RUS HARBİ’NE KADAR YAŞANAN KIRIM KAFKAS GÖÇLERİ VE ERZURUM’UN DURUMU
(Crimean-Caucasian Migrations Till 1877-1878 Ottoman-Russian War & Situation Of Erzurum )

Yazar : Murathan KEHA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 17
Sayı : 57
Sayfa : 91-106
Dergiye Geliş Tarihi : 5.08.2013
Yayımlanma Tarihi : 2013
DOI Number: :
Cite : Murathan KEHA , (17). 1877-1878 OSMANLI RUS HARBİ’NE KADAR YAŞANAN KIRIM KAFKAS GÖÇLERİ VE ERZURUM’UN DURUMU. Ekev Akademi Dergisi, 57, p. 91-106. Doi: .


Özet
Özet Dünyanın en eski olgularından biri olan göç olgusu, tarihin her devresinde insanların ve toplumların hayatlarını derinden etkilemiştir. Bu göç hareketleri genel olarak insanların yaşayabilecekleri daha iyi yerler bulabilme çabasından ileri gelmektedir. Ancak bunların yanında –incelediğimiz dönemde olduğu gibi- insanların çeşitli siyasi sebeplerle yaşadıkları yerlerden “göç ettirilmesi” de bu hareketlerin sebepleri arasında yer almaktadır. 19. yüzyıl içerisinde Osmanlı Devleti de kendisini siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan zora sokan ve milyonlarca insanı yerinden yurdundan eden çok büyük bir göç dalgası ile karşı karşıya kalmıştır. Bu göç dalgaları sebebiyle herkes büyük sıkıtılar yaşamış ancak alınan tedbirlerle bu hareketin ortaya çıkarabileceği pek çok yıkıcı etki ortadan kaldırılmış ve gelen göçmenlerin uygun yerlere yerleştirilmesi sağlanmıştır. Tüm bu olaylarda elbette en büyük sıkıntılar bizzat olayların müsebbibi olan Rusya ile sınır olan veya buraya en yakın noktalarda yaşanmıştır. Bu bağlamda Erzurum da yaşanan sıkıntılardan olumsuz etkilenmiş, sadece buraya gelen göçmenler değil, Erzurum’da yaşayan halk da büyük çileler çekmiştir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Göçmen, Kırım-Kafkas Göçleri, Muhacirin Komisyonu, Erzurum, Çeçen, Çerkez, Kafkasyalı

Abstract
Abstract One of the earliest events of the world, migration has ever had a deep impact on the lives of communities and people all throughout the history. This act of migration generally results from people’s attempts to find better places to live. However, apart from this, migration also takes place as the result of politic reasons, as was the case with the period under discussion. In the 19th century, the Ottoman State faced a great wave of migration which led to political, social and economic problems and displaced millions of people. People suffered much from it, but necessary precautions were taken preventing many destructive effects and newcomers were populated in suitable regions. The most badly affected areas were the places bordering Russia, which produced the problems. Within this context, Erzurum was also badly affected by the events. Not only did the migrants but also the natives of Erzurum bore the brunt of these events.

Keywords
Key Words: Migrant, Crimean-Caucasian Migrations, Immigrant’s Commission, Erzurum, Chechen, Circassi

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri