eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimORTAOKUL YÖNETİCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
(Attitudes of Secondary School Managers Towards the Music Course )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 21
Sayı : 72
Sayfa : 291-308
Dergiye Geliş Tarihi : 26.09.2017
Yayımlanma Tarihi : 25.12.2017


Özet
Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda görev yapan yöneticilerin müzik dersine ilişkin tutumlarını inceleyerek müzik derslerine okuldaki müzik etkinliklerine ve müzik öğretimine ne ölçüde önem ve katkı sağlayabildiklerini tespit etmek ve çözüm önerileri getirmektir. Araştırmanın evrenini, 2013-2014 eğitimöğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ortaokullarda görev yapan yöneticiler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde basit tesadüfi örnekleme (simple random sampling) yöntemi ile seçilen 24 il içerisinden ve yine aynı yöntemle belirlenen 85 ortaokulda görev yapan 221 okul idarecisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen “Müzik dersine ilişkin tutum ölçeği” ile toplanmıştır. Nicel verilerin istatistiksel çözümlemelerinde SPSS 17.0 paket programından yararlanılmıştır. Nicel veriler Faktör Analizi, Cronbach Alpha Güvenirlik Formülü, KMO ( Kaiser, Mayer Olkin) , BTS ( Barlett’s Testi), Mann-Whitney U Testi, Kruskal Wallis Testi ile çözümlenmiştir. İstatistik sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, ortaokul yöneticilerinin Müzik dersine ilişkin tutumlarında herhangi bir değişim gözlenmemiştir. Bu çerçevede, müzik derslerinin işlevselliğinin artırılması ve idareciler tarafından daha fazla desteklenmesine yönelik öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ortaokul, Müzik Dersi, Müzik Eğitimi, Ortaokul Yöneticileri, Tutum.

Abstract
The aim of this study is to identify how much importance and contribution are provided for the music activities and teaching music in schools by analyzing the attitutes of secondary school managers working for the Ministry of Education towards music classes and to offer referable solutions. The scope of the research is identified as being secondary school managers in Ministry of Education in 2013 – 2014 Education and Teaching Period. The sample group of the research consists of 221 school managers working in 85 secondary schools chosen with the method of simple random sampling from 24 different provinces in different 7 regions of Turkey. The research data was collected by “ music classes attittude scale “ which was developed by the researcher. To analyze the quantitative data, SPSS 17.0 was used. The data was analyzed by Factor Anaylsis, Cronbach Alpha reliability formula, KMO ( Kaiser Mayer Olkin ) , BTS ( Barlett’s Test ) , Mann-Whitney U Test, and Kruskal Wallis Test. The statistical results were evaluated at 0.05 significance level. In the light of obtained information, no change was observed in the attittudes of secondary school managers towards music classes. In this context, suggestions have been made with regard to the increase in functions of music classes and the creation of more support of managers.

Keywords
Secondary School, Music Classes, Music Education, Secondary School Managers, Attittude.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Dergimizin 77. sayısı yayındadır.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir. 

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri