eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimKUR’AN ÖĞRETİMİNDE TEMEL BOYUTLAR
(Basic Dimensions of Koran Education )

Yazar : Ömer DEMİR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 21
Sayı : 72
Sayfa : 263-290
Dergiye Geliş Tarihi : 3.10.2017
Yayımlanma Tarihi : 25.12.2017
DOI Number: :
Cite : Ömer DEMİR , (21). KUR’AN ÖĞRETİMİNDE TEMEL BOYUTLAR. Ekev Akademi Dergisi, 72, p. 263-290. Doi: 10.17753/Ekev806.


Özet
Araştırmada Kur’an öğretimi farklı yönleri ile ele alınarak bütüncül bir Kur’an öğretim tasarımı sunulmaktadır. Söz konusu öğretim modelinin temellendirilmesi açısından öncelikle Kur’an’ı okumanın mahiyeti, insanlar için önemi ve gönderiliş amacı ele alınmıştır. Bu bağlamda Kur’an’ın ne olduğu Kur’an’dan hareketle ortaya konulurken ne olmadığına ilişkin de yanlış Kur’an tasavvur ve algıları üzerinde durulmuştur. Kur’an tasavvurunun Kur’an öğretiminde nasıl etkili olabileceğine dikkat çekilmiştir. Önerilen Kur’an öğretim modelinde ise öncelikle Kur’an okumanın birbiri içinde birçok beceriyi barından üst bir beceri olduğuna vurgu yapılmıştır. Kur’an okuma becerisi öğretim açısından değerlendirildiğinde, Kur’an öğretiminin kendi içinde birtakım boyutları olduğu yargısına varılmıştır. Buna göre Kur’an öğretiminde manevi boyut, lafzi boyut, anlama boyutu ve uygulama boyutu temel boyutlar olarak ortaya konulmuştur. Araştırmada söz konusu boyutların öğretiminin nasıl yapılması gerektiği çalışmanın sınırları içinde ele alınmıştır. Kur’an öğretiminde yer alması gereken boyutlardan her birinin diğerine alternatif olmadığı, aksine birbirlerine muhtaç oldukları ve birbirlerini desteklemelerinin gereği üzerinde durulmuştur.Kur’an öğretimi yaygın din eğitiminin en önemli kurumu olan Kur’an kurslarında verilen Kur’an eğitim ve öğretimi ile örgün eğitim kurumlarında seçmeli ders olarak okutulan Kur’an-ı Kerim dersini yakından ilgilendirmektedir. Araştırmanın, Kur’an derslerinin program geliştirme çalışmalarına ve dersin özel öğretim yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Her düzeyde gerçekleştirilen Kur’an öğretiminin birey, toplum ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve daha etkili- verimli olması için benzer çalışmalara ihtiyaç vardır. Araştırmada kaynak taraması yöntemi kullanılmış olup elde edilen bilgiler araştırma probleminin çözümü bağlamında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kur’an Öğretimi, Kur’an Okuma Becerisi, Kur’an Okumanın Mahiyeti, Kur’an Tasavvuru, Kur’an Öğretiminde İlkeler.

Abstract
An integrative teaching design of Koran is presented in the research as the teaching of Koran is considered with the different aspects. Especially, the property of reading Koran, its important for the man and the sending goal have been considered in terms of founding the aforementioned teaching model. In this sense, the incorrect Koran description and perceptions have been focused about what The Koran isn’t as it has been revealed about what The Koran is, with reference to The Koran. It has been pointed how the description of Koran would be effective in teaching The Koran. It has been focused that the reading of Koran is especially an upper skill which includes many abilities in the model of teaching The Koran which is suggested. When the skill to read The Koran is considered in terms of teaching, it has been concluded that the teaching of Koran has a set of aspects in itself. Accordingly, the aspects of moral, grammatical, understanding and practice have been revealed as the main aspects in teaching of Koran. It has been considered in the limits of study how the aforementioned aspects’ teaching should be done in the research. It has been focused that each of the aspects which require to be in the teaching of Koran isn’t alternative but they are in need for each other and they need to support each other. The teaching of Koran is a particular concept to the teaching and training of Koran which is provided in the courses of Koran which are the most important institution in the informal religious training, and the lesson of Koran which is given as an election lesson in the formal training institutions. Thé research may contribute to the program development studies for the lessons of Koran and to the development of private teaching methods for the lesson. There is a need for the similar lessons in order that the Koran teaching which is given at all the level meets the needs of persons, society and age, and it can be more effective. The literature review method has been used in the research and the information which is obtained has been evaluated within the sense of solving the research problem.

Keywords
Teaching the Koran, Skill to Read the Koran, The Property of Reading The Koran, The Description of R

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri