eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ VE İYİ BİR EĞİTİM İÇİN YEDİ İLKENİN SINIFTA BİRLİKTE UYGULANMASI
( The Application of Cooperative Learning and Seven Principle for a Good Education Together in the Classroom )

Yazar : Seda OKUMUŞ  Bilge ÖZTÜRK- Yasemin KOÇ- Oylum ÇAVDAR- Sedat AYDOĞDU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 17
Sayı : 57
Sayfa : 493-502
Dergiye Geliş Tarihi : 16.08.2013
Yayımlanma Tarihi : 2013
DOI Number: :
Cite : Seda OKUMUŞ Bilge ÖZTÜRK- Yasemin KOÇ- Oylum ÇAVDAR- Sedat AYDOĞDU, (17). İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ VE İYİ BİR EĞİTİM İÇİN YEDİ İLKENİN SINIFTA BİRLİKTE UYGULANMASI. Ekev Akademi Dergisi, 57, p. 493-502. Doi: .


Özet
Bu çalışmanın amacı İyi Bir Eğitim İçin Yedi İlkenin İşbirlikli Öğrenme Modeli ile birlikte uygulanması ve bunun öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden yarı-deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıfında öğrenim gören 42 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada işbirlikli öğrenme modelinin Grup Araştırması ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri yöntemleri uygulanmıştır. Veri toplama araçları olarak Termokimya Akademik Başarı Testi (TABT), Modül Testler ve İyi Bir Eğitim İçin Yedi İlke Ölçeği (YİÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız t- testi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre akademik başarı bakımından gruplar arasında anlamlı bir farklılık belirlenmezken, Modül Test sonuçlarına göre ise Modül B, Modül D ve Modül E’ de ÖTBB lehine anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. İyi Bir Eğitim İçin Yedi İlke Ölçeğinden elde edilen bulgulara göre grupların yedi ilke hakkında benzer düşüncelere sahip oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
İşbirlikli öğrenme, yedi ilke, termokimya, termodinamik

Abstract
The aim of this study is to determine the effectiveness of seven principles for a good education on academic achievement in General Chemistry lesson with using cooperative learning model together. Quasi-experimental method from quantitative investigation methods used in study. The sample of study is 42 students that study at the Department of Elementary Science Education from the first class. This study applied at Group Investigation (GI) method and Student Teams-Achievement Division (STAD) method of cooperative learning. As data colleting tools, it was used Thermo chemistry Academic Achievement Test (TAAT), Module Tests and the Scale of Seven Principles for a good education (SSP). For data analyses, it was used independent sample t- test. According to findings of study, with regard to TAAT, there was not a significant difference between groups. Besides, there were significant difference between groups at Module B, Module D, and Module E. According to findings of the SSP, it can be say that groups are similar views in the way of seven principles.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Keywords
Cooperative learning, seven principles, thermo chemistry, thermodynamic

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri