eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimBİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN (BİT) ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
(The Effect of Information and Communication Technologies (Ict) on Inflation: An Application on Turkey )

Yazar : kerem Karabulut  ALİ SHAHINPOUR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 21
Sayı : 72
Sayfa : 131-142
Dergiye Geliş Tarihi : 5.11.2017
Yayımlanma Tarihi : 25.12.2017
DOI Number: :
Cite : kerem Karabulut ALİ SHAHINPOUR, (21). BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN (BİT) ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Ekev Akademi Dergisi, 72, p. 131-142. Doi: 10.17753/Ekev819.


Özet
Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT), üretkenliği artırması, üretim maliyetini düşürme ve fiyat şeffaflaştırma özelliğine sahip olması gibi etkilerinden dolayı ekonomide çok önemli rol oynayabilmektedir. Dolayısıyla, BİT’in enflasyon oranı gibi ekonomik göstergelerdeki etkisini araştırmak önem arzetmektedir. Bu çalışmada, 1980-2015 yılları arasında yıllık veriler kullanılarak Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (ARDL) Model yöntemi ile tahminler yapılmıştır. Bu yöntemle BİT’in Türkiye’de enflasyon üzerindeki etkisi test edilmiştir. Modelin tahmin sonuçlarına göre, kısa dönemde BİT’in enflasyon üzerindeki etkisi -0.78 bulunmuştur. Bunun anlamı, Türkiye’de sabit ve cep telefonu abone sayısında meydana gelen %1’lik bir artış sonucunda enflasyon oranında %0.78’lik bir düşüş olmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT), Enflasyon, ARDL, Türkiye Ekonomisi, Telekomünikasyon ve ekonomi.

Abstract
Information and Communication Technologies (ICT) can play a very important role in the economy due to the effects such as increasing productivity, lowering production cost and having price transparency. Therefore, it is important to investigate the impact of ICT on economic indicators such as the inflation rate. In this study, estimates were made using the Lagrangian Distributed Autoregressive (ARDL) Model method using annual data from 1980 to 2015. With this method, the effect of ICT on inflation in Turkey has been tested. According to model predictions, the effect of ICT on inflation is -0.78 in the short term. This means a 0.78% decline in inflation as a result of a 1% increase in fixed and mobile subscriber numbers in Turkey.

Keywords
Information and Communication Technologies (ICT), Inflation, ARDL, Turkish Economy, Telecominication

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri