eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MEHMET AKİF ERSOY’A İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(Views of Turkish Language Teacher Candidates about Mehmet Akif Ersoy )

Yazar : BEYTULLAH KARAGÖZ  Öğt. Gör. Dr. Yaşar ŞİMŞEK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 21
Sayı : 72
Sayfa : 13- 30
Dergiye Geliş Tarihi : 6.11.2017
Yayımlanma Tarihi : 25.12.2017


Özet
Bu çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının Mehmet Akif Ersoy’a ilişkin bilgi ve farkındalıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Mehmet Akif, Türk milletin tarihinde bireylerin hayatına yön veren, aydın kişiliği ve kültürel yönleriyle öne çıkan şahsiyetlerden birisidir. Mehmet Akif, daha çok şairliğiyle bilinen bir isim olmakla beraber Türk tarihi ve kültürü içinde de önemli bir konuma sahiptir. Birleştirici ve bütünleştirici karakteriyle Türk toplumunun ortak değerlerinden biri olmuştur. Araştırma nitel araştırma geleneğine dayalı olup, betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıfta öğrenim görmekte olan ve gönüllü olarak araştırmaya katılan 22 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel çözümleme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgulara göre, Mehmet Akif İstiklal Marşı’nın yazarı, yüksek ahlak gibi kişilik özellikleri taşıyan bir sanatçı ve aydın olarak Türkçe öğretmeni adaylarının anlam evreninde önemli bir yer tutmaktadır. Katılımcılar Mehmet Akif’in eserlerini anadili derslerinde öğrenme öğretme sürecini besleyen temel kaynaklardan biri olarak görmektedir. Buna karşılık toplum katmanlarında ve okullarda millî şairin adına yaraşır çalışmalara gereğince yer verilmediğini düşünmektedirler. Çalışmada ulaşılan sonuçlara dayalı olarak bir dizi öneri getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe Öğretmeni Adayları, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Şiir, Görüş.

Abstract
In this study, it was aimed to determine the knowledge and awareness of Turkish language teacher candidates about Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Turkish nation in the history of personality and cultural aspects that will give direction to the lives of individuals enlightened in one of the prominent figures. Mehmet Akif is more poetry with a known name, although it occupies an important position in Turkish history and culture. Unifying and integrative character of Turkish society has been one of the common values. The research was based on the qualitative research tradition and the semi-structured interview form was used as the data collection tool. The study group of the research consisted of 22 teachers who are studying in Faculty of Education Department of Turkish Language Teaching at Gaziosmanpaşa University and participated in the research voluntarily. Descriptive analysis technique was used in analyzing the data. According to the findings of the research, M. Akif has an important place as the writer of the Turkish National Anthem and as an important artist and intellectual person with high character traits in the meaning universe of Turkish language teacher candiates. The participants regard the works of M. Akif as one of the main sources of education-training process in mother tongue lessons. Whereas, they think that there are no enough works worthy of his name as required. According to the results of the research, a number of suggestions were made.

Keywords
Turkish Teacher Candidates, Mehmet Akif Ersoy, The Turkish National An them, Poetry, Opinion.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri