eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimYUKARI PERİ SUYU HAVZASININ JEOLOJİSİ
(Peri Stream Basin Geology )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 21
Sayı : 72
Sayfa : 309-336
Dergiye Geliş Tarihi : 8.11.2017
Yayımlanma Tarihi : 25.12.2017
DOI Number: :
Cite : SEVDA BAYRAM , (21). YUKARI PERİ SUYU HAVZASININ JEOLOJİSİ. Ekev Akademi Dergisi, 72, p. 309-336. Doi: 10.17753/Ekev822.


Özet
Yukarı Peri Suyu Havzası’nın jeolojik oluşumu ve gelişimi şüphesiz havzayı içine alan yörenin, Doğu Anadolu’nun hatta Türkiye’nin jeolojik gelişiminden ayrı düşünülemez. Doğru sonuçlara ulaşabilmek için Türkiye arazisinin oluşum ve gelişim süreci çalışma sahası ile ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir. Bu kapsamda genel bir ifade kullanmak gerekirse Türkiye arazisi üçüncü jeolojik zaman sonları ve dördüncü jeolojik zaman başlarında günümüzdeki görünümüne ulaşmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ülke arazisinin önemli bir kısmı Tersiyer’de Tetis Denizi’nin suları altındaydı ve kuzeyde Lavrasya, güneyde Arap Plakasının etkisi ile kuzey-güney yönlü sıkışma tektoniğinin etkisi altında oluşumunu sürdürüyordu. Alt Kretase sonunda paleozoik kütleleri çevreleyen ayrıca farklı bölgelerde bağımsız bazı kara parçalarının oluştukları anlaşılmaktadır. Özellikle alt mesozoik yaşlı kara parçaları Paleozoik arazilere çeşitli yönlerden bağlanmışlardır. Doğu Anadou’nun jeolojik evriminde ilk en eski birimleri metamorfitler olduğunu göstermektedir. jeolojik birimler denizel ve karasal ortamda oluşmuş fasiyesler ile temsil edilmektedir. Yukarı Peri suyu Havzasının jeolojik oluşumu ve gelişimi Doğu Anadolu’nun geçirdiği jeolojik süreç ile tam bir uyum gösterir. Havza bölgenin batı yarısını oluşturan yukarı Fırat yöresinde geniş bir yer tutar.

Anahtar Kelimeler
Peri Çayı, Tektonik, Volkanizma, Faylar, Havza.

Abstract
not distinct from the geological development of Eastern Anatolia or even Turkey. In order to reach the correct results, the formation and development process of the Turkish land has been evaluated in relation to the study field. If we need to use a general expression in this context, the Turkish land has reached its present appearance at the beginning of the third geological time and at the beginning of the fourth geological time. According to the results of the research, a significant part of the country's land was under the waters of the Tethyan Sea in Tertiary and Lavrasia in the north continued to form under the influence of north-south compression tectonism with the influence of the Arab Plate in the south. At the end of the Lower Cretaceous, it is understood that some paleozoic masses surround the paleozoic masses and that some independent parts of the land are formed in different regions. Especially the lower mesozoic aged land fragments are connected in various directions to the Paleozoic landscape. The first earliest units in the geological evolution of Eastern Anatoues are metamorphics. the geological units are represented by the facies formed in the marine and terrestrial environment. The geological formation and development of the Peri Stream Basin are fully compatible with the geological process of Eastern Anatolia. The basin occupies a large area in the upper Euphrates region, which forms the western half of the region.

Keywords
Peri Stream, Tectonics, Volcanism, Faults, Basin.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri