eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimŞEYHÜLİSLAM YAHYA DİVANINDA YER ADLARININ KULLANIMINA DAİR
(Toponyms in the Head of Şeyhülislam Yahya for Use )

Yazar : MERVE YORULMAZ KAHVE  Yrd.Doç.Dr.Bilal ELBİR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 21
Sayı : 72
Sayfa : 31-50
Dergiye Geliş Tarihi : 12.11.2017
Yayımlanma Tarihi : 25.12.2017
DOI Number: :
Cite : MERVE YORULMAZ KAHVE Yrd.Doç.Dr.Bilal ELBİR, (21). ŞEYHÜLİSLAM YAHYA DİVANINDA YER ADLARININ KULLANIMINA DAİR. Ekev Akademi Dergisi, 72, p. 31-50. Doi: 10.17753/Ekev824.


Özet
Divan şairleri, şiirlerinde çok değişik mekân unsurlarına yer vermişlerdir. Şairlerin şiirlerinde kullandıkları bu mekânların bir kısmı hayâlî, bir kısmı kutsal, bir kısmı da gerçek mekânlardır. Şeyhülislam Yahya Efendi, XVII. yüzyılın en büyük klasik şairlerinden biridir. Yahya Efendi, İstanbul Türkçesini en güzel kullanan şairlerden biridir. Dinî ve tasavvufi konulara pek ilgi göstermeyip din dışı konulara divanında yer vermesiyle bilinir. Araştırmada Şeyhülislam Yahya Efendi’nin divanında mekân unsuru olarak kullandığı kelimeler tespit edilerek sanatçının mekân coğrafyası belirlenecektir. Sanatçının kullandığı yer adlarının sanatçının hayatıyla irtibatı da araştırmada ayrıca sorgulanacaktır. Klasik edebiyat sanatçılarının, mekân kullanımında gerçekliği yansıtıp yansıtmadıkları Şeyhülislam Yahya örnekleminde irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Şeyhülislam Yahya, Mekân, Yer Adları, 17. Yüzyıl, Klasik Edebiyat.

Abstract
Divan poets have included many different elements of space in their poems. Some of these places used by poets in their poems are imaginary, sacred and real spaces. Şeyhülislam Yahya Efendi, XVII. century is one of the greatest classical poets. Although Yahya Efendi was one of the poets who best used Istanbul Turkism, he did not show much interest in religious and mystical subjects and he came to the fore with his place in nonreligious subjects. In our study, Şeyhülislam Yahya Efendi’s words used as an element of space wiil be determined and the artists toponyms wiil be tried to revelaled. The contact with the life of the artist of the place names used by the artist will also be questioned in this study. They will be examined in the sample of Şeyhülislam Yahya whether the classical literary artists reflect reality in space use.

Keywords
Şeyhülislam Yahya, Place, Toponyms, XVII. Century, Classical Literature.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri