eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK SERMAYE: DÜZCE İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
(Psychological Capital Among University Students: A Field Study In The Province Of Duzce )

Yazar : EMEL İŞTAR IŞIKLI    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 22
Sayı : 73
Sayfa : 333-344
Dergiye Geliş Tarihi : 27.01.2018
Yayımlanma Tarihi : 29.04.2018
DOI Number: :
Cite : EMEL İŞTAR IŞIKLI , (22). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK SERMAYE: DÜZCE İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Ekev Akademi Dergisi, 73, p. 333-344. Doi: 10.17753/Ekev837.


Özet
Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin psikolojik sermaye düzeylerini belirlemek ve öğrencilerin demografik değişkenlerine göre psikolojik sermaye düzeylerinde farklılık olup olmadığını açıklamaktır. Çalışmada öğrencilerin psikolojik sermaye düzeylerini ölçmek için Luthans ve arkadaşları (2007) tarafından geliştirilen ve Çetin ve Basım (2012) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan "örgütsel psikolojik sermaye anketi" kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Düzce ilindeki lisans öğrenimini gören toplam 134 sağlık yönetimi bölümü öğrencisi oluşturmuştur. Değerlendirme sonucunda, psikolojik sermaye alt boyutları ile öğrencilerin yaş ve cinsiyet değişkenleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Çalışmada öğrencilerin psikolojik sermaye algıları, sınıf türü değişkeninde anlamlı farklılık göstermiştir. Bulgular, birinci sınıf öğ- rencilerinin esneklik puanlarının ikinci sınıflardan daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Psikolojik Sermaye, Umut, İyimserlik, Esneklik, Özyeterlilik.

Abstract
The main aim of this study is to determine the university students’ psychological capital level and explain the differences among students’ psychological capital level according to demographic variables. In this study, “organizational psychological capital scale” which is developed by Luthans et al (2007) and which adaptation to Turkish is made by Çetin and Basım (2012) is used to measure psychological capital level of students. The sample of the study consists of totally 134 undergraduate students studying at the department of health management in Duzce.. As a result of evaluations, it was found that there was no collerations between age/sex and dimensions of psychological capital. In this study, students’ perceptions of psychological capital showed significant differences at type of class variable to resilience. Findings showed that, first-year students had higher flexibility scores than the second-year students.

Keywords
Psychological Capital, Hope, Optimism, Resilience, Self-Sufficiency.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri