eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimBİTİŞİK EĞİK YAZIDAN DİK TEMEL YAZIYA GEÇİŞ SÜRECİNDE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DİK TEMEL YAZI ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(The Opinions of the Primary School Teachers About the Manuscript Handwriting ın the Process of Transition from the Joined Cursive Handwriting to the Manuscript Handwriting )

Yazar : BEYTULLAH KARAGÖZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 22
Sayı : 73
Sayfa : 395-414
Dergiye Geliş Tarihi : 4.02.2018
Yayımlanma Tarihi : 29.04.2018
DOI Number: :
Cite : BEYTULLAH KARAGÖZ , (22). BİTİŞİK EĞİK YAZIDAN DİK TEMEL YAZIYA GEÇİŞ SÜRECİNDE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DİK TEMEL YAZI ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 73, p. 395-414. Doi: 10.17753/Ekev838.


Özet
Dil bir iletişim aracıdır. Ana dili eğitimi ve öğretiminde temel amaç dil becerilerini geliştirmektir. Dil becerileri anlama ve anlatma olmak üzere iki alt beceriden oluşmaktadır. Anlatma becerileri arasında yazma oldukça önemlidir. Yazma bilgi üretimi, sanatsal duyarlık oluşumu, eleştirel aklın gelişimi, bireysel-toplumsal sorunların çözümü açısından işlevsel bir beceri olarak görülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı, 2017-2018 eğitimöğretim yılından itibaren ilk okuma yazma öğretimine dik temel harflerle başlanacağını ifade etmiştir. Bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçiş sürecinde dik temel yazının uygulayıcıları olan sınıf öğretmenlerinin konu hakkındaki düşünceleri, görüşleri, farkındalıkları ve gözlemleri büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma sınıf öğretmenlerinin dik temel yazı tekniği ile ilgili görüşlerini ortaya koymak, okuma ve yazma sürecinde karşılaştıkları problemleri belirlemek ve bu problemlerle ilgili çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yürütülmüştür. Nitel araştırma geleneğine dayalı olarak yapılan araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada çalışma grubu, 2017–2018 öğretim yılında Tokat il merkezinde görevli ve gönüllü olarak çalışmaya katılan 15 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışmada nitel veri analizi yaklaşımlarından içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmada ulaşılan veriler sıklık ve yüzde hesabı yapılıp çözümlenerek tablo halinde sunulmuştur. Çalışma sonucunda sınıf öğretmenlerinin % 93,34’ünün dik temel yazıyla okuma yazma öğretimine başlanılmasını uygun bulduğu görülmüştür. Bununla birlikte katılımcılar dik temel yazı öğretiminde bazı problemlerle karşı karşıya kaldıklarını da belirtmişlerdir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ışığında bir dizi öneri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Bitişik eğik yazı, Dik temel yazı, Okuma yazma öğretimi, Sınıf öğretmeni, Görüş.

Abstract
Language is a communication tool. The main purpose is to improve the language skills in the mother tongue education and teaching. Language skills are consist of two subskills as comprehension and narration. Writing among narration skills is very important. Writing is seen as a functional skill in terms of knowledge production, artistic sensitivity formation, critical thinking development, solution of individual-social problems. The Ministry of National Education stated that starting from 2017-2018 academic year, the literacy teaching will be started with the print letters. In the process of transition from the joined cursive to the manuscript handwriting; the views, opinions, awareness and observations of the primary school teachers who are practitioners of the manuscript handwriting are of great importance.This study was done to find out the views of the primary school teachers on the manuscript handwriting, to identify the problems they encounter during the reading and writing process and to find solutions for these problems. Based on the qualitative research tradition, a semi-structured interview form was used as the data collection tool. The study group consists of 15 class teachers working in Tokat city center during 2017-2018 school year and participating voluntarily. Content analysis was used in qualitative data analysis approaches.The data acquired in the research were presented in the charts and analyzed by frequency and percentage calculations. As a result of there search, it is seen that 93.34% of the primary school teachers find it appropriate to start the literacy teaching with the manuscript handwriting. Furthermore, participants also noted that they faced some problems in the teaching of upright text writing. A number of suggestions were made based on the findings of the study.

Keywords
Cursive Handwriting, Manuscript Handwriting, Reading and Writing İnstruction, Primary School Teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri