eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA MİMARBAŞI EL-HAC İBRAHİM AĞA’NIN BAŞ MİMARLIĞI DÖNEMİNDE İSTANBUL’DAKİ İMAR FAALİYETLERİ
(ZoningActivities ın Istanbul during The Period of Chief Architect El-Hac Ibrahim Agha ın the Light of Archival Documents )

Yazar : Mert Ağaoğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 22
Sayı : 73
Sayfa : 1-24
Dergiye Geliş Tarihi : 8.02.2018
Yayımlanma Tarihi : 29.04.2018
DOI Number: :
Cite : Mert Ağaoğlu , (22). ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA MİMARBAŞI EL-HAC İBRAHİM AĞA’NIN BAŞ MİMARLIĞI DÖNEMİNDE İSTANBUL’DAKİ İMAR FAALİYETLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 73, p. 1-24. Doi: 10.17753/Ekev841.


Özet
Osmanlı mimarlığında şimdiye kadar hakkında yayın yapılmamış bir mimar olan Mimarbaşı El-Hac İbrahim Ağa, Sultan III. Ahmed döneminde dört kez Hassa Baş Mimarlığı vazifesinde bulunmuştur. Mimarbaşı Kayserili Mehmed Ağa ile selef-halef şeklinde bu görevi yürüttüğü arşiv belgelerinden takip edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nda mimarlık faaliyetlerinin, Sultan III. Ahmed döneminde oldukça yoğun bir şekilde özellikle payitaht İstanbul’da sürdürüldüğü bilinmektedir. Gerçekleştirilen bu faaliyetlerin pek çoğu Mimarbaşı Kayserili Mehmed Ağa’nın bu makamda bulunduğu yıllarda yapılmış, onun görevde olmadığı yıllarda yapılan eserler ise Mimarbaşı El-Hac İbrahim Ağa’nın Hassa Baş Mimarı olduğu dönemde inşa edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda, Hassa Baş Mimarları’nın padişah ve diğer hanedan mensuplarıyla (Valide Sultan, Haseki Sultan v.s.) üst düzey devlet ricalinin (Sadrazam, Şeyhülislam, Rumeli Kazaskeri, Babüssaade Ağası, Darüssaade Ağası, Kaptan-ı Derya gibi)özellikle payitaht İstanbul’da inşa ettirdiği eserlerle doğrudan ilgilendiği bilinmektedir. Bu sebepten, Mimarbaşı El- Hac İbrahim Ağa’nın adı geçen makamda olduğu yıllarda başkentte inşa edilen eserlerin onun tarafından gerçekleştirilmiş olması çok kuvvetli bir ihtimaldir. Bu çalışmada, Hassa Mimarlar Ocağı'nın çalışma biçimi, görev ve yetkileri kısaca ele alınmış, Mimarbaşı El- Hac İbrahim Ağa'nın görev yaptığı yıllar, onun döneminde yapılan İstanbul'daki eserler mimarî özellikleriyle tanıtılmış ve bunların Osmanlı döneminde geçirdikleri onarımlar ilk kez Osmanlı arşiv belgeleriyle ve yayınlarla desteklenerek ortaya konulmuştur. Ayrıca, yapıların planlarına ve fotoğraflarına ekler kısmında yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hassa Mimarlar Ocağı, İstanbul, Sultan III. Ahmed, Mimarbaşı, İbrahim Ağa.

Abstract
Chief architect El-Hac Ibrahim Agha, an architect who has not been broadcasted in Ottoman architecture until now, has been in charge of Hassa Chief Architecture four times during the reign of Sultan Ahmed III. The chief architect Kayserili Mehmed Agha is followed by archival documents in which he performed this task in the form of pre-sequent.It is known that the architectural activities in the Ottoman Empire continued during the reign of Sultan Ahmed III in a very intense manner, especially in the capital city of Istanbul. Many of these activities were carried out during the years when Chief Architect Kayserili Mehmed Aga was in this position and the works made during the years when he was not on duty were built during the period whenChief Architect El-Hac Ibrahim Agha was the Hassa Chief Architect. In the Ottoman Empire, the highest state officials (such as Grand Vizier, Sheikhulislam, Rumeli Kazaskeri, Babussaade Aga, Darussaade Aga, Sea of Captain) especially with the sultan and other dynastic members of the Hassa Chief Architects such as Valide Sultan, It is known that he is directly concerned with the works he built. For this reason, it is a very strong possibility that the works built in the capital during the years when Chief Architect El-Hac Ibrahim Agha was named by him were carried out by him. In this study, the work style, duties and authorities of Hassa Architects were briefly discussed and the works of Chief Architect El-Hac Ibrahim Agha in Istanbul during his period were introduced with their architectural features and the repairs they had in the Ottoman period were first introduced to the Ottoman archival documents and publications. Also included in the annexes to the plans and photos of the constructions.

Keywords
Hassa Architects Organization, Istanbul, Sultan Ahmed III, Chief Architect, Ibrahim Agha

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri