eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(Learning Styles of Turkish Language and Literature Teacher Candidates: The Sample of Gaziosmanpaşa University )

Yazar : Mehmet Celal Varışoğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 22
Sayı : 73
Sayfa : 573-584
Dergiye Geliş Tarihi : 1.03.2018
Yayımlanma Tarihi : 29.04.2018


Özet
Bu çalışmanın amacı, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni adaylarının sahip oldukları öğrenme stillerini tespit etmektir. Durum tespitine yönelik olan bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evreni Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrenim gören tüm öğrencilerden, örneklemi ise bu evrenden tesadüfî olarak seçilen toplam 216 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin belirlenmesi amacıyla Grasha-Riechmann Öğrenme Stilleri Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 16.0 veri analizi programında çözümlenmiş; frekans ve yüzde değerleri tablolarda gösterilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni adaylarının %18.05’nin bağımlı, %18.52’sinin bağımsız, %17.59’unun iş birlikli, %17.12’sinin yarışmacı, %13.89’unun kaçınan ve %14.81’inin katılımcı öğrenme stillerine sahip oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türk Dili ve Edebiyatı, Öğretmen Adayları, Öğrenme, Öğrenme Stilleri, Tarama.

Abstract
The aim of this study is to determine the learning styles of Turkish Language and literature teacher candidates. The survey model was used in the study. The universe of the study is consisted of all the students studying in Gaziosmanpaşa University Faculty of Science and Arts the department of Turkish language and literature, and the sample consists of 216 students randomly selected from this universe. The data of the study were obtained using Grasha-Riechmann Learning Styles Scale to determine the learning styles of the teacher candidates. The obtained data were analysed in SPSS 16.0 data analysis program. The frequency and percentage values of the data are shown in the tables. According to the results of the research, it was determined that Turkish language and literature teacher candidates have 18.05 dependent, 18.52% independent, 17.59% cooperative, 17.12% contestant, 13.89% avoidant and 14.81% participant learning styles.

Keywords
Turkish Language and Literature, Teacher Candidates, Learning, Learning Styles, Survey.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 2019 yılı 3.sayısı için makale kabulü sona ermiştir. 2019 yılı son sayısı için makale kabulü ise devam etmektedir. 

  Dergimizin 78. sayısı yayımlanmıştır.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir. 

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri