eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimGÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN SANAT OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(An Investigation of the Level in Art Literacy of Students in Fine Arts Faculties )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 22
Sayı : 73
Sayfa : 441-450
Dergiye Geliş Tarihi : 5.03.2018
Yayımlanma Tarihi : 29.04.2018
DOI Number: :
Cite : Burcu Özer , (22). GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN SANAT OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ekev Akademi Dergisi, 73, p. 441-450. Doi: 10.17753/Ekev858.


Özet
Bu çalışmanın amacı, Güzel Sanatlar Fakültelerinde eğitim görmekte olan Müzik, Resim ve Seramik bölümü öğrencilerinin sanat alanındaki okuryazarlık düzeylerini belirlemektir. Bu amaçla Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve resim bölümünden her 3 sınıftan 40 ar öğrenci, seramik bölümünde ise sınıf mevcuduna göre her sınıftan 10 öğrenci çalışma grubunu oluşturmuştur. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada tarama modeli ile nicel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tek yönlü varyans (One-way Anova) analizi, sınıf değişkeni ve grupların kendi içindeki okuryazarlık düzeyleri arasındaki farkların anlamlılık düzeylerini belirlemek için kullanılmış, hangi gruplar arasında farklılık olduğunu belirlemek için Tukey HSD testi uygulanmıştır. Üç grup arasındaki bölüm değişkene ilişkin farkı görebilmek için yapılan One-way Anova testi sonuçlarına bakıldığında anlamlılık değeri 0,072<.05, sınıf değişkenine göre ise 0,001<.05 olarak bulunmuştur. Bu durumda gruplar arasında sanat okuryazarlığı bölüm değişkenine göre fark göstermezken, sınıf düzeyi yükseldikçe okuryazarlık düzeylerinin yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Güzel Sanatlar, Sanat Okuryazarlığı, Müzik, Resim, Seramik.

Abstract
The aim of this study is to determine the literacy levels of the students in the field of Music, Painting and Ceramics education in Fine Arts Faculties. Research group is composed from Nevsehir University Fine Arts Faculty depertments of Music (40 students in each 3 class), Painting (40 students in each 3 class) and Ceramic of students (10 students in each 3 class). This research is a descriptive field studies, literature and have been applied to quantitative research techniques. Quantitative data on independent samples to find the differences between the literacy levels of theree groups One-Way Anova was performed. All three groups of independent samples for levels of significance in the differences class levels and their levels of literacy and One-Way Anova test to show that differences between the groups were administered the Tukey HSD test. Consedering the results of the One-Way Anova test done to see the difference between three groups appear to be significant value 0,0072<0,5, class level differenceces value 0,0001<0,5. According to this result, art literacy among groups did not differ according to department variable but as the class level increases, the level of art literacy increases.

Keywords
Fine Arts, Art Literacy, Music, Painting, Ceramic.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri