eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimKATOLİK KİLİSESİNDE RUHBANLIĞIN KÖKENİ VE VATİKAN BİLDİRİLERİ ÇERÇEVESİNDE KADINLARIN RUHBANLIĞI
(Origin of Priesthood in the Catholic Church and Priesthood of Women in the Framework of Vatican Declerations )

Yazar : Nadide Şahin    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 22
Sayı : 73
Sayfa : 469-483
Dergiye Geliş Tarihi : 18.03.2018
Yayımlanma Tarihi : 29.04.2018
DOI Number: :
Cite : Nadide Şahin , (22). KATOLİK KİLİSESİNDE RUHBANLIĞIN KÖKENİ VE VATİKAN BİLDİRİLERİ ÇERÇEVESİNDE KADINLARIN RUHBANLIĞI. Ekev Akademi Dergisi, 73, p. 469-483. Doi: 10.17753/Ekev865.


Özet
Dünyevi yaşam ile dini yaşam arasında aracılık işlevi gören ruhbanlık kurumu birçok dinde yer alan bir olgudur. Ancak bu kurum Hıristiyanlık için ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü bu dine göre ruhbanlar, İsa Mesih’in yeryüzündeki temsilcileridir. Hıristiyanlıkta ruhbanlığın kökeni Hıristiyan tebliğinin İsa tarafından havarilere devredilmesi geleneğine kadar dayandırılmaktadır. Yeni Ahit’e göre İsa henüz tebliğ faaliyetinin başında – kutsal hiyerarşinin temeli olarak- kendisine inananlardan on iki kişi seçerek havari adını vermiş ve onları çeşitli misyon faaliyetlerine yönlendirmiştir. Hıristiyan inancına göre çarmıha gerildikten sonra dirilen İsa, havarilerine görünerek onları kendisinden sonra da misyonu sürdürmekle görevlendirmiştir (Yuhanna 20/21-23). Havariler kendilerine verilen bu görevle İsa adına tebliğ etme yetkisine sahip olmuştur. Havarilerin, bu yetkiyi sonraki nesillere devretmesi ile Kilise içerisinde günümüze kadar devam eden ruhban teşkilatı oluşmuştur. Bu çerçevede İsa Mesih’ten ilahi görevi yerine getirecek vasıtaları almış olan Kilisenin, yeryüzünde Mesih’in görevini sürdürdüğü, dolayısıyla ilahi otoriteyi temsil ettiği kabul edilmektedir. Bu nedenle ruhban sınıfının dini yaşamın icra ve ifasında önemli görevleri bulunmaktadır. Bununla birlikte Katolik kilisesine göre İsa’nın bu görevi sadece erkeklere tevdi ettiği, bu nedenle kilisede kadınların ruhbanlığa atanmasının müzakere dahi edilemeyeceği belirtilmektedir. Kökenini İsa’nın oluşturduğu bir kurum olduğundan Kilise kendini kadınları ruhbanlığa atamada yetkili görmemektedir. Bu çalışmamızda Katolik Kilisesine göre ruhbanlık anlayışının kökeni ve bu doğrultuda kadınların ruhbanlığı konusundaki değerlendirme ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Hıristiyanlık, Katolik Kilisesi, Ruhbanlık, Ruhban Sınıfı, Kadınların Ruhbanlığı.

Abstract
The instution of the priesthood, which is believed to function as a mediator between the secular life and the religious life, is a fact that takes place in many religions. But this institution has great importance for Christianity. The member of this religion sees the celergy as a representative of Jesus Christ on earth. In Christianity, the root of priesthood is based on the tradition of Christian mission being handed over to the disciples by Jesus. According to New Testament at the begining of his mission, Jesus chose twelve people from among those who believed him and called them apostle and directed them various mission activities. According to Christian faith Jesus, who rose after the crucifixion, appeared to his apostles and appointed them to continue the mission (John 20/21-23). In this way apostles had the authority on behalf of Jesus. With the transfer of this authority to the next generation by apostles, institution of priesthood was formed in church and continue to until today. According to Christianity, that the Church has maintened the Jesus’s duty on earth by receiving the right means from the Jesus Christ to perform the divine duty properly, thus representing the divine authority. So the clergy has important duties in the performance and execution of the religious life. However, according to the Catholic Church, it is not possible that the appointment of the women to the church because Jesus gives this duty only to men.Catholic Church does not see itself as authorized to appointment of women because priesthood is an institution founded by Jesus. In this study I will explain the origin of the sense of priesthood and in this framework priestly ordination of women according to the Catholic Church.

Keywords
Christianity, Catholic Church, Priesthood, Clergy, Women’s Priesthood.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri