eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim“OYUN, DANS VE MÜZİK” DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
(THE OPINIONS OF STUDENTS ABOUT "GAME, DANCE AND MUSIC" COURSE )

Yazar : ÇİĞDEM EDA ANGI    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 22
Sayı : 74
Sayfa : 39-54
Dergiye Geliş Tarihi : 18.05.2018
Yayımlanma Tarihi : 28.09.2018
DOI Number: :
Cite : ÇİĞDEM EDA ANGI , (22). “OYUN, DANS VE MÜZİK” DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 74, p. 39-54. Doi: 10.17753/Ekev881.


Özet
Bu araştırma, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 eğitim-öğretim yıllarında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim görmüş ve bu dersi almış 103 öğrencinin “Oyun, Dans ve Müzik” dersi hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, nitel bir araştırma olup tarama modelini içermektedir. Araştırmada veriler uzman görüşleri doğrultusunda araştırmacı tarafından geliştirilen yapılandırılmamış ölçme aracı kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen nitel verilerin çözümlenmesinde “içerik analizi” kullanılmıştır. Öğrencilerin görüşlerinin analizinde, cevaplar tek tek incelenmiş, benzer ifadeler gruplandırılarak temalandırılmış ve tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırmada öğrencilerin görüşleri doğrultusunda “Öğrencilerin dersi almadan önceki görüşleri”, “Öğrencilerin derse ilişkin görüşleri” ve “Öğrencilerin kazanımlarına ilişkin görüşleri” olmak üzere üç adet grup ve gruplara ilişkin temalar ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Müzik Eğitimi, Oyun Dans ve Müzik Dersi, Özgüven, Yaratıcılık, Bedensel Devinim, Orff Çalgıları.

Abstract
This research was carried out in order to determine the opinions of the students who took the course "Dance, Music and Music" in the seventh semester of Niğde Ömer Halisdemir University Faculty of Education Fine Arts Education Department Music Education Department. The research is a qualitative research and includes the screening model. The data were collected by using the unstructured measurement tool developed by the researcher in the direction of expert opinion. "Content analysis" was used to analyze the obtained qualitative data. In the analysis of the students' opinions, the answers were examined one by one, similar expressions were grouped, tabulated and interpreted. In the survey, three groups and groups of themes were formed in the direction of the opinions of the students, "Opinions of the students before the lessons", "Opinions of the students about the lessons" and "Opinions of the students about their achievements".

Keywords
Music Education, Game, Dance and Music Course Self-reliance, Creativity, Physical Movement, Orff In

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri