eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTAŞLICALI YAHYA BEY DİVANINDA SU
(Concept of Water in the Diwan of Yahya Bey of Taşlıca )

Yazar : Mehmet GÖKTAŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 22
Sayı : 74
Sayfa : 217-237
Dergiye Geliş Tarihi : 9.07.2018
Yayımlanma Tarihi : 28.09.2018
DOI Number: :
Cite : Mehmet GÖKTAŞ , (22). TAŞLICALI YAHYA BEY DİVANINDA SU. Ekev Akademi Dergisi, 74, p. 217-237. Doi: 10.17753/Ekev905.


Özet
Dil ile ifade edilebilen her şey edebiyatın konusunu teşkil eder. Klasik edebiyatımız çok zengin bir kaynak ve kavram dünyasına sahiptir. Su, hayatın kaynağı ve hayatın devamı için vazgeçilmez bir unsur olmanın yanında bütün yönleriyle, sadece bizim değil tüm dünya edebiyatlarının da temel ilham kaynakları arasındadır. 16. asır Osmanlı Devleti’nin padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul’da Kırkçeşme adı verilen sular büyük emek ve masrafla getirilmiş ve kesretle akıtılmıştır. Bu durum, dönemin diğer şairlerinden farklı olarak Taşlıcalı Yahya Bey’e zengin bir ilham kaynağı olmuştur. Dolayısıyla Taşlıcalı Yahya Bey Divanı’nda geniş bir kullanım alanı bulan su, bu sebeple incelemeye konu edilmiştir. Dolayısıyla Taşlıcalı Yahya Divanı’nda su kavramının incelenmesi bu araştırmanın temel amacı olarak belirlenmiş ve bu amaç doğrultusunda su kavramının divanda ne kadar ve ne şekilde kullanıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Tarama yöntemiyle doküman incelemesi yapılarak toplanan veriler içerik analiziyle değerlendirilmiş ve su ile ilgili beyitler metin şerhi geleneğine uygun olarak tasnif edilerek açıklanmıştır. Çalışma sonucunda Taşlıcalı Yahya Bey Divanı’nda su kavramının gerek teşbihi gerekse mecazi anlamda zengin bir kullanıma sahip olduğu, suya dayalı anlatımla devrin sultanının övüldüğü, eserde suyun hayatın kaynağı olması bakımından ele alındığı ve klasik Türk edebiyatı geleneği içinde su kavramıyla anlatılmak istenen tevazu, saflık, akıcılık, temizlik gibi maddi ve manevi özelliklerin dile getirildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçların gerek kültür, gerekse dil alanında çalışan araştırmacılara kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk Edebiyat, Taşlıcalı Yahya Bey, Divan, Su, Sembol.

Abstract
Everything that can be expressed by the tongue constitutes the subject of literature. Our classical literature has a very rich world of sources and concepts. Water, beside being the source of life and being an indispensable factor for the continuation of life, with all its aspects, is among basic sources of inspiration, not only for our literature, but also for all world literatures. In the 16th century’s Istanbul, water sources called “Kırkçeşme(Forty Fountains)” were brought into the city by the king of Ottoman Empire of the time, the Magnificient Suleiman, through a great effort and cost, which was spilled abundantly. This event brought about a rich source of inspiration for Yahya Bey of Taşlıca, in a different manner compared to other poets of the era. Thus, the notion of water finds a vast field of usage in the Diwan of Yahya Bey, which led to its investigatin here. Therefore, investigation of concept of water in his diwan has been the main purpose of this study. To this end, we have tried to find out how much and in what manner did he use this concept of water in his diwan. By using scanning method, data were collected through examination of documents, and then they were evaluated by content analysis. Then couplets concerning water were classified, in accordance with the tradition of textual commentary, and then they were explained. Results of this study indicated that: concept of water has a rich usage in Yahya Bey’s Diwan, both in terms of similitudes and in terms of metaphors; king of the era was praised through wording based on water; water was defined as a source of life; the concept of water was used to represent the notions of modesty, purity, fluency, cleanliness –which are both physical and spiritual- in the classical tradition of Turkish literature. We consider that those conclusions will be a guide fort he researchers working in the field of culture and language.

Keywords
Classical Turkish Literature, Yahya Bey of Taşlıca, Diwan, Water, Symbol

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Kıymetli Yazarlarımız,

    Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

    Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

     Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

    Kıymetli Yazarlarımız,

    Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

    Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

    Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

    ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

    EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

    DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

    Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri