eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(Teacher Candidates' Views On Graduate Education: An Example From Muş Alparslan University )

Yazar : Bünyamin SARIKAYA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 22
Sayı : 74
Sayfa : 1-10
Dergiye Geliş Tarihi : 11.07.2018
Yayımlanma Tarihi : 28.09.2018
DOI Number: :
Cite : Bünyamin SARIKAYA , (22). ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 74, p. 1-10. Doi: 10.17753/Ekev915.


Özet
Bilgi çağının yaşandığı, bilim ve teknolojinin hızla gelişmeye devam ettiği çağımızda araştıran, sorgulayan, eleştirel ve yaratıcı düşünen, bilgiyi üreten analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanabilen bireylere veya öğretmenlere duyulan ihtiyaç her geçen gün fazlasıyla artmaktadır. Bu bağlamda çalışmada öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenen örneklemini Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümü 291 son sınıf öğrencisi, evrenini ise aynı bölümlerde öğrenim gören son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen likert tipi “Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Düşünceleri Anketi” kullanılmıştır. Verilerin analizi aşamasında frekans ve yüzdelik değerler tablolaştırılarak bulgular elde edilmiştir. Çalışma sonucunda dikkat çeken bazı önemli sonuçlar; öğretmen adaylarının çok az kısmının lisansüstü eğitim hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu, öğretmen adaylarının büyük kısmının lisansüstü eğitim yapmayı planladıkları ve yine öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun lisansüstü eğitime başlama ve bitirmede aile faktörünün önemli olduğunu belirttikleri yönündedir. Bu sonuçlar temel alınarak lisansüstü eğitim konusunda öğretmen adaylarının bilgilendirilmesine yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Lisansüstü Eğitim, Muş Alparslan Üniversitesi, Öğretmen Adayları, Düşünce.

Abstract
The demand for individuals or teachers who are able to use high-level thinking skills such as research, inquiry, critical and creative thinking, knowledge-producing analysis, synthesis and evaluation is growing day by day in this age of information where science and technology continue to develop rapidly. In this context, the aim of this study is to determine the views of teacher candidates on graduate education. In line with this purpose, convenience sampling method was conducted. The sample of the study consists of 291 senior students who study at the departments of Preschool Teaching, Primary School Teaching, Elementary School Mathematics Teaching, Social Sciences Teaching and Turkish Teaching at Faculty of Education of Muş Alparslan University, and the population of the study consists of senior students who study at the same departments. A Likert -type survey Questionnaire for “Teacher Candidates' Views on Graduate Education” developed by the researcher was used as data collection tool. In the analysis of the data, frequency and percentage values were tabulated and findings were obtained. Some important results that are noteworthy in the study are; the majority of prospective teachers have enough knowledge about post-graduate education, most of the prospective teachers plan to do post-graduate education, and the majority of the prospective teachers have stated that the family factor is important in starting and finishing post-graduate education. On the basis of these conclusions, some suggestions were put forward to inform teacher candidates on the graduate education.

Keywords
Graduate Education, Muş Alparslan University, Teacher Candidates, view. Giriş

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri