eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSINIF EĞİTİMİ 4. SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMİNATON OF THE OPİNİONS OF THE 4TH GRADE TEACHER CANDİDATES ABOUT RELİGİOUS EDUCATİON )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 22
Sayı : 74
Sayfa : 81-96
Dergiye Geliş Tarihi : 12.07.2018
Yayımlanma Tarihi : 28.09.2018
DOI Number: :
Cite : Erdal ZENGİN , (22). SINIF EĞİTİMİ 4. SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 74, p. 81-96. Doi: 10.17753/Ekev918.


Özet
Bu araştırmanın amacı, sınıf eğitimi 4. sınıf öğretmen adaylarının din eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 50 sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma bilimsel araştırma yöntemlerinden biri olan nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmış olup 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi basamaklarına uygun olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının, din eğitimine olumlu baktıkları sonucuna varılmıştır. Öğretmen adayları, çocuğun dini bilgileri edinerek doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt edebilmesi ve ahlaklı bir yaşam sürmesi için din eğitiminin gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar, din eğitiminin çocuklara verilmesinin herhangi bir probleme yol açmayacağı görüşünü savunmakla beraber, bu eğitimin öneminden dolayı eğitimcilerin, verdikleri eğitim ve bilgilerin yanlış olmamasına dikkat etmeleri gerektiği görüşünü savunmuşlardır. Araştırmada elde edilen bir diğer veri ise, din eğitimini veren eğitimcilerin bu alanda uzmanlaşmış olması, çocukların anlayabileceği seviyede eğitimin verilmesi, eğitim verilirken daha çok somut örnekler üzerinden dersin işlenmesi ve bireyin aktif olarak katılacağı etkinliklerin merkeze alınarak konuların işlenmesi gerektiğidir.

Anahtar Kelimeler
Din, Din Eğitimi, Sınıf Öğretmeni, Sınıf Öğretmen Adayı, İlkokulda Din Eğitimi.

Abstract
The purpose of this research is to determine the opinions of the 4th grade prospective teachers regarding the religious education. This study is composed of 50 class teacher candidates. The research is designed in the framework of the scientific research method and it was applied in the fall semester of 2017-2018 academic year. Semi-structured interview form, developed by researchers was used as data collection tool. The obtained datas were analyzed according to the content analysis steps. As a result of the research, it was concluded that teacher candidates were positive about religious education. Teacher candidates expressed that the child should obtain religious information to distinguish between right and wrong, good and evil, and to live an ethical life. Participants also argued that religious education should not lead to any prob- lem in giving to children, but because of its importance, educators should pay attention to the fact that their education and knowledge are not wrong. Another data obtained in the research is that the educators who teach religious education should be specialized in this area, educated at the level that children can understand, be processed through more concrete examples when the education is given and the subjects should be taken into the center of activities that the individual will actively participate in.

Keywords
Religion, Religion Education, Class Teacher, ClassTeacher Candidate, Religious Education İn Primary

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri