eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimM. T. CİCERO DÜŞÜNCESİNDE ERDEMİN İŞLEVİ
(The Function of Virtue ın M. T. Cicero’s Thought )

Yazar : Mahmut AVCI    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 22
Sayı : 74
Sayfa : 205-216
Dergiye Geliş Tarihi : 23.07.2018
Yayımlanma Tarihi : 28.09.2018
DOI Number: :
Cite : Mahmut AVCI , (22). M. T. CİCERO DÜŞÜNCESİNDE ERDEMİN İŞLEVİ . Ekev Akademi Dergisi, 74, p. 205-216. Doi: 10.17753/Ekev919.


Özet
Mutluluk, erdem, ödevler ve doğaya uygun yaşam üzerine şekillenmiş son dönem stoa düşüncesinin önemli simalarından biri olan Cicero’nun (M.Ö. 106-43) felsefi düşünceleri Helen döneminin genel karakteristiğini yansıtmaktadır. Cicero, yaşadığı döneme kadar ortaya çıkmış felsefi görüşleri Roma’ya taşımış ve toplumunun entelektüel birikimini yükseltmeyi hedeflemişti. İlkçağ düşüncesi ile orta çağ arasında bir köprü vazifesi gören düşünceleri üzerinde yaşadığı dönemdeki siyasi çekişme ve savaşların etkisini görmek de mümkündür. Dönemsel etkilerle insanın niteliği üzerine yapılan tartışmalar, ideal insan/yurttaş arayışlarını da beraberinde getirmiştir. Böylece erdem, teori ve pratiğin bileşiminde, her daim bir amaç ve insanın peşinde olduğu değerler toplamı olarak günümüze kadar kendisine bir yer bulmuştur denilebilir. Bu makalede, pek çok alanda hayli üretken olan bu düşünürün erdem görüşünün öne çıkan yönleri ele alınacaktır. Yine bu makale, erdem konusunun felsefi literatürden eksik olmadığı ve olmayacağının farkındalığıyla kaleme alınmıştır. Zaten felsefe ile uğraşanların bu konudan bigane kalması da düşünülmemelidir.

Anahtar Kelimeler
Felsefe, Ahlak, Cicero, Erdem, İşlev.

Abstract
Cicero’s (B.C.106-43) philosophical considerations, which is one of the important figures of the latest stoa thought, shaped by happiness, virtue, homework and life appropriate for nature, reflects the general character of Helen period. Cicero had moved his philosophical views that have emerged as far back as to Rome and aimed to raise the intellectual accumulation of society. It is also possible to see the influence of political conflicts and battles during the period of living on the thoughts of a bridge between ancient times and medieval times. The discussions on the nature of people with periodical influences brought together the search for the ideal human / citizen. Thus, in virtue of the combination of theory and practice, it can be said that each end a purpose and as much as the sum of a value that the person is after has found itself a place. This issue will be addressed that this philosoper’s the prominent aspects of virtue opinion, which are highly productive in many areas. Again, this article has been taken with the awareness that the matter of virtue is not and will not be lacking in the philosophical literature. Anyone who is dealing with philosophy should not be considered unaware of this subject.

Keywords
Philosophy, Ethics, Cicero, Virtue, Function

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri