eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimAKDAĞLI MUSTAFA B. ALİ AMÂSÎ VE SİGARANIN HÜKMÜ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (
(Assessment of Akdağlı Mustafa bin Ali Amasi and His Views Regarding the Rulings on Cigarette Smoking )

Yazar : İSMAİL NARİN  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 22
Sayı : 74
Sayfa : 185-204
Dergiye Geliş Tarihi : 25.07.2018
Yayımlanma Tarihi : 28.09.2018
DOI Number: :
Cite : İSMAİL NARİN -, (22). AKDAĞLI MUSTAFA B. ALİ AMÂSÎ VE SİGARANIN HÜKMÜ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (. Ekev Akademi Dergisi, 74, p. 185-204. Doi: 10.17753/Ekev922.


Özet
Tütün, günümüz dünyasında en çok tüketilen keyif verici maddelerden biridir. Tütün kullanımının dinî hükmü ise güncelliğini hâlâ koruyan fıkhî konular arasında yer almaktadır. İslâm coğrafyasındaki tüketiminin yaygınlaşması ve giderek artmasıyla beraber bu konunun fıkhî boyutu daha da önem kazanmıştır. Âlimlerin konuyla ilgili değerlendirmeleri neticesinde, tütün ürünleri tüketiminin dinî hükmü ile ilgili mubah, mekruh ve haram şeklinde üç farklı içtihat ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda tütün ürünleri tüketiminin hükmünü tespit çerçevesinde pek çok risâle kaleme alınmıştır. Bu risâlelerden biri de XVIII. yüzyılda yaşamış Hanefî fakihlerinden Akdağlı Mustafa b. Ali Amâsî’ye ait Risâle fî hurmeti’d-dühân’dır. Akdağlı bu risâlesinde tütün kullanmanın haram olduğunu savunmaktadır. Akdağlı’ya göre, bunun hükmünün belirlenmesinde dört unsura bakılması gerekir. Bu unsurlar tütün yaprağı, sigaranın dumanı, külü ve zifir’dir. Bunlardan ilk üçü hakkındaki fıkhî hükmün bilinmekte olduğunu belirten Akdağlı, tütün ürünleri tüketiminin hükmünü belirlemede zifir maddesinin esas alınması gerektiğini savunur. Akdağlı’ya göre tütün, içerdiği zifir adlı maddeden dolayı habis ve necistir. İşte bundan dolayı, tütün ürünleri tüketimi fıkhî açıdan mubah sayılamaz. Müellif özellikle de zifiri, necâset-i galîza olarak kabul ettiği için tütün ürünlerini tüketmede ısrar edenin ve ağzına zifir bulaşan kimsenin namazının da sahih olmadığını ifade eder. Bu çalışmada, Akdağlı’nın kısa bir biyografisinden sonra ilgili risâlesi tanıtılıp tütün ürünlerinin tüketimiyle ilgili görüşleri değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Akdağlı Mustafa b. Ali, Risâle fî Hurmeti’d-dühân, Tütün, Sigaranın Hükmü, Amasya.

Abstract
Today, tobacco is among the most consumed pleasure-giving substances in the world. The religious ruling on tobacco use figure among topical fiqh (Islamic jurisprudence) issues. Its fiqh aspect has become prominent as its consumption has expanded and risen day by day around the Islamic geography. Three ijtihads regarding the tobacco consumption, being mubah (neutral), makruh (disapproved), and haram (forbidden), have emerged in consequence of the scholars’ assessments on that issue. In this context, many booklets have been penned so as to determine the ruling regarding the consumption of tobacco products. One of those is Risale fi hurma al-dukhan authored by Akdağlı Mustafa bin Ali Amasi who was a Hanafi faqih (Islamic jurist) living in XVIII. century. In this booklet, he argues that the tobacco use is haram. In Akdağlı’s opinion, four elements should be considered in determining its ruling. These elements are tobacco leaf, cigarette smoke, ash and tar. Akdağlı stating that fiqh ruling on the first three is known claims that the ruling on the consumption of tobacco products should be determined based on tar substance. According to Akdağlı, tobacco is evil and dirty because of its ingredient called tan.For this reason, the consumption of tobacco products cannot be regarded as mubah. The author expresses that salah (prayer) performed by one insisting on consuming tobacco products and putting it in his/her mouth is not sahih (complete) since he particularly accepts tar as najasat al ghaliza (gross impurity). In the present study, Akdağlı’s booklet in question will be introduced following his short biography, and his opinions on the consumption of tobacco products will be assessed.

Keywords
Akdaglı Mustafa bin Ali, Risale fi Hurma al-dukhan, Tobacco, Provisions Regarding Cigarette, Amasya.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri