eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE YENİ BİR ANLAYIŞ: BİLGİSAYAR ORTAMINDA BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TESTLER VE KISA CEVAPLI MADDELER
(A New Approach to Measurement and Evaluation: Individualized Tests and Short- Responsible Items in Computer )

Yazar : SERDAR SAFALI  BÜRHAN AKPUNAR, ENDER ÖZEREN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 22
Sayı : 75
Sayfa : 109-126
Dergiye Geliş Tarihi : 25.07.2018
Yayımlanma Tarihi : 29.10.2018
DOI Number: :
Cite : SERDAR SAFALI BÜRHAN AKPUNAR, ENDER ÖZEREN, (22). ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE YENİ BİR ANLAYIŞ: BİLGİSAYAR ORTAMINDA BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TESTLER VE KISA CEVAPLI MADDELER. Ekev Akademi Dergisi, 75, p. 109-126. Doi: 10.17753/Ekev924.


Özet
Bu çalışmanın amacı, ölçme ve değerlendirmede bireyselliğe verdiği önemle daha çok kullanılmaya başlanılan “bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş testler”in (BOB testlerin) ve Türkiye’de ÖSYM ve Anadolu Üniversitesinin sınavlarda sormaya başladığı “kısa cevaplı sorular”ın temellerini incelemek ve karşılaştırmaktır. Çalışmada literatür tarama yöntemi kullanılmış olup, veriler ilgili yerli ve yabancı literatürden elde edilmiştir. Öncelikle, programın en önemli unsurlarından bir tanesi olan “ölçme ve değerlendirme” değerlendirilmiş, günümüzde halen kullanılmakta olan kâğıt kalem testlerinin kullanımıyla birlikte getirmiş olduğu dezavantajlar irdelenmiş, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ölçme ve değerlendirme sürecinde bireyselliğin öneminin artmasıyla birlikte, bilgisayar ve teknolojiyi de içeren geliştirilmiş alternatif ölçme araçlarından bahsedilerek, bilgisayar ve teknolojinin de kullanıldığı bilgisayar destekli alternatif testler ve bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş testlerde kısa cevaplı maddelerin kullanılabilirliği tartışılmıştır. Çalışma sonunda, gelişmiş teknolojinin ve buna bağlı olarak bilgisayarların eğitimin ölçme ve değerlendirme aşamasında kullanım amacı belirtilmiş, eğitimde ölçme ve değerlendirmede yeni arayışların sonucu olan, güvenirliği ve sınav uygulayıcısına sağladığı avantajlardan dolayı tercih edilebilen kısa cevaplı maddelerin önemi vurgulanmıştır. Yapılan çalışmayla oluşan alan yazındaki boşluğun doldurulması ve bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş testlerde kısa cevaplı sınav sistemiyle ilgili alan yazına katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bilgisayar Ortamında Bireyselleştirilmiş Testler, Eğitim Programı, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Kısa Cevaplı Maddeler, Madde Tepki Kuramı.

Abstract
The purpose of this study is; to examine and compare the bases of "computerized individualized tests" (BOB tests) which began to be used more with the importance given to individuality by measurement and evaluation and “short answer questions” which begin to ask the examination of OSYM and Anadolu University in Turkey. Literature review model was used in the study and the data were obtained from related domestic and foreign literature. First of all, one of the most important elements of the program, "measurement and evaluation" was assessed and the disadvantages brought about by the use of paper pencil tests which are still in use today were investigated. With the development of technology, besides the increasing importance of individualism in the measurement and evaluation process, computer aided alternative tests used in this computer and technology, and the availability of short answer items in computerized individualized tests are discussed. At the end of the study, the purpose of using the advanced technology and accordingly the education of the computers in the measurement and evaluation phase is stated and the importance of short answer materials which can be preferred because of the advantages that are provided by the reliability and the practitioner, which are the result of new quests in measurement and evaluation in education was emphasized. It is aimed to fill the gap in the field created by the work done and to contribute to the writing of the field related to short answer test system in computerized individualized tests.

Keywords
Computerized Adaptive Tests, Curriculum, Short Answered Questions, Substance Response Theory, Measur

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri