eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimKLASİK KOŞULLANMA KURAMI VE DİN EĞİTİMİ
(Classical Conditioning Theory and Religious Education )

Yazar : NAZIM BAYRAKDAR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 22
Sayı : 74
Sayfa : 239-268
Dergiye Geliş Tarihi : 25.07.2018
Yayımlanma Tarihi : 28.09.2018
DOI Number: :
Cite : NAZIM BAYRAKDAR , (22). KLASİK KOŞULLANMA KURAMI VE DİN EĞİTİMİ. Ekev Akademi Dergisi, 74, p. 239-268. Doi: 10.17753/Ekev925.


Özet
İnsan, öğrenme kabiliyeti bakımından varlıklar arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Ancak onun bu kabiliyetini nasıl kullandığı ve bu kadar zengin bir davranış dağarcığına nasıl sahip olduğu meselesi henüz tam olarak aydınlatılabilmiş değildir. Bu meselenin aydınlatılması noktasında son asırda yoğun çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalarda ulaşılan sonuçlara göre çeşitli kuramlar ortaya konulmuştur. Bu kuramlardan biri de klasik koşullanmadır. Klasik koşullanma, öğrenme sürecinde belirleyici etkenin çevresel uyarıcılar olduğunu iddia eden davranışçılık ekolü içerisinde değerlendirilen kuramlardan biridir. Eleştirilebilir birçok yönü bulunsa da klasik koşullanma kuramının öğrenme sürecinin aydınlatılmasına önemli katkılar sağladığında kuşku yoktur. Öğrenme süreci hakkında ulaşılacak sağlıklı bilgilerin artmasının, bu sürecin kontrol edilmesini kolaylaştıracağı da muhakkaktır. Bu nedenle söz konusu kuramın ortaya koyduğu esaslardan genel eğitim gibi din eğitimi sürecinde de yararlanılması bir zorunluluktur. İşte bu araştırmada, ‘klasik koşullanma kuramının din eğitimi açısından ortaya koyduğu sonuçlar nedir?’ sorusuna cevap aranmıştır. Araştırma sonunda klasik koşullanma kuramını din eğitimi açısından önemli kılan dört önemli mesele olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan birincisi, tutum geliştirme ve sosyalleşme sürecinde klasik koşullanma yoluyla gerçekleştirilen öğrenmelerin etkisinin büyük olmasıdır. İkincisi, klasik koşullanma yoluyla gerçekleştirilen öğrenmelerin sönmeye karşı dirençli olmasıdır. Üçüncüsü, din istismarcılarının klasik koşullanma kuramından profesyonel şekilde yararlanıyor olmalarıdır. Dördüncüsü ise, klasik koşullanma yoluyla öğrenilmiş bazı olumsuz davranışların terk edilmesi için yapılacak rehberlik faaliyetlerinde, klasik koşullanma kuramının ortaya koyduğu esasların dikkate alınmasının adeta bir zorunluluk olmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Klasik Koşullanma, Din, Din Eğitimi, Din İstismarı.

Abstract
Human has a privileged place among the beings in terms of their learning ability. However, the issue of how he uses this ability and how he has such a rich behavioral attitude is not yet fully illuminated. At the point of illuminating this issue, intensive studies have been done in the last century and various theories have been put forward according to the results reached in these studies. One of these theories is classical conditioning. It is certain that the increase in the availability of information about the learning process will facilitate the control of this process. For this reason it is a necessity to make use of it in the process of religious education as well as general education which is the basis of the theory. In this research, an answer was searched for the question 'What are the results of classical conditioning in terms of religious education?' At the end of the research, it is determined that classical conditioning is the four important issues that are important for religious education. The first is the effect of learning through classical conditioning in the process of attitude development and socialization. Secondly, learning through classical conditioning is resistant to extinction. The third is that religionists must professionally benefit from the classical conditioning theory. The fourth is that it is almost imperative to take into account the principles laid down by classical conditioning in guidance activities for abandoning some negative behaviors learned through classical conditioning.

Keywords
Classical Conditioning, Religion, Religious Education, Exploit Religion.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri