eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK ALGILARININ ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(The Effect of Teachers' Exhaustion Perceptions on Their Passion for Working )

Yazar : Önder ŞANLI    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 22
Sayı : 74
Sayfa : 287-308
Dergiye Geliş Tarihi : 26.07.2018
Yayımlanma Tarihi : 28.09.2018
DOI Number: :
Cite : Önder ŞANLI , (22). ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK ALGILARININ ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 74, p. 287-308. Doi: 10.17753/Ekev927.


Özet
Bu araştırmanın amacı; ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan öğretmenlerin tükenmişlik algıları ile çalışmaya tutkunluk algıları arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirlemektir. Araştırmada Malatya İlinde 2014 – 2015 öğretim yılında görev yapmakta olan, farklı okullardan ve farklı branşlardan tesadüfî örneklem yöntemi ile seçilmiş 1127 öğretmenin görüşlerinden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı olarak; Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen ve Ergin (1992) tarafından Türkçeye uyarlanan ‘Tükenmişlik Ölçeği’ve Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma ve Bakker (2002) tarafından geliştirilen ve Turgut (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan ‘çalışmaya tutkunluk’ ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizi sonucunda, Tükenmişlik ölçeğine ait boyutların ortalamalarının değişik aralıklarda olduğu görülmektedir. Bulgulara göre; ‘duygusal’ tükenmişlik ve ‘duyarsızlaşma’ boyutlarının ortalama değerlerinin (Nadiren) aralığında ‘düşük’ düzeyde olduğu, ‘düşük kişisel başarı’ boyutunun (Çoğu Zaman) aralığında ‘yüksek’ düzeyde olduğu, tükenmişlik ölçeğinin ‘genel’ ine ait ortalama değerlerin ise (Bazen) aralığında ‘orta’ düzeyde olduğu görülmüştür. Çalışmaya tutkunluk ölçeğine ait boyutlarının hepsinin ortalamalarının (Çoğu zaman) aralığında oldukları görülmektedir. Buna göre katılımcıların çalışmaya tutkunluk düzeylerini ‘yüksek’ düzeyde değerlendirdikleri görülmüştür. Öğretmenlerin düşük kişisel başarı algılarının adanmışlığı yordadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Tükenmişlik, Çalışmaya tutkunluk, Öğretmenler

Abstract
The goal of thisresearch is to determine the relationship between the elementary school, middle school and high school teachers’ exhaustion perceptıons and passion for working. During the research 1127 teachers’ opinion were made use of who were working in Malatya province in the education year of 2014-2015 and were chosen from different schools and branches with random sampling technique. As data collection tools; “Burnout Scale” is developed by Maslachand Jackson (1981) and adopted toTurkish by Ergin (1992) and “The Measurement of Engagement” which was developed by Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma andBakker (2002) and adopted into Turkish by Turgut (2011) was used. As a result of the analysis which were obtained in theresearch, it was seen that the average of the Exhaustion Perceptions scale extent were in various ranges. It was seen that perception level of the emotional exhaustion scale was in the range of “low”. It is seen that all the averages related to the measurement of ‘lower personal success’ were in the range of “high”. It was seen that participants evaluated their level related to the measurement of ‘general exhaustion’ in ‘medium’ ebb. The level of worrking for passion is in ‘high’ level in all of its dimentions. It was also seen that there is a relation between lower personal success and personal commitment.

Keywords
Exhaustion, Passion for Working, Teachers.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri