eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEĞE İLİŞKİN KAYGILARININ İNCELENMESİ
(Analysis of Classroom Teacher Candidates in Terms of the Anxiety They Experience Prior to Beginning Their Profession )

Yazar : Oğuzhan KURU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 22
Sayı : 74
Sayfa : 269-286
Dergiye Geliş Tarihi : 01.08.2018
Yayımlanma Tarihi : 28.09.2018


Özet
Bu araştırmada eğitim fakültesinde öğrenim gören sınıf öğretmenliği öğrencilerinin mesleğe başlamadan önce öğretmenlik mesleğine ilişkin yaşadıkları kaygıların çeşitli değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016- 2017 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında tüm sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır.Araştırmanın örneklemi basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilmiş 235 öğrenciden oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Cabı ve Yalçınalp (2013) tarafından geliştirilen, sekiz alt boyuttan oluşan ve Cronbach Alfa değeri .92 bulunan “Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyetlerine göre birçok alt faktörde benzer düzeyde kaygı yaşadıkları, sınıf düzeylerine göre üst sınıflarda özellikle atanma ile yaşanılan kaygıların daha çoğunlukta olduğu, akademik başarı durumlarına göre daha başarılı öğrencilerin mesleğin icrası ile ilgili daha fazla kaygı yaşadıkları ve ailelerinin gelir düzeyine göre ise üst gelir düzeyine ait adayların ekonomik yönden kaygı yaşadığı tespit edilmiştir. Genel olarak sonuçlara bakıldığında öğretmen adaylarının çoğunlukla orta veya üst düzeyde kaygı yaşadıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sınıf Öğretmenliği, Mesleki Kaygı, Öğretmenlik Kaygısı, Meslek Öncesi Kaygı, Sınıf Öğretmeni Adayı.

Abstract
In this study, it has been analyzed whether the anxiety experienced by classroom teacher candidates who are receiving education at the faculty of education about the teaching profession displays any differences in terms of different variables. In this study which aims at presenting the anxiety levels of classroom teacher candidates on their profession, the survey model among the quantitative research methods has been used. The study group of the study consists of students who are receiving education at Kahramanmaraş Sütçü İmam University’s Faculty of Education, Classroom Teaching Department in the 2016-2017 academic year at all grade levels. The study group consists of 235 students who were selected through the simple random sampling method.. For the collection of data, the ‘Occupational Anxiety Scale for Teacher Candidates’ which consists of eight sub-dimensions developed by Cabı and Yalçınalp (2013) and whose Cronbach Alpha value was determined as .92 was used. In the analysis of quantitative data in the study, the SPSS 23 software program has been used. According to the results of the study, it has been seen that classroom teaching candidates experience anxiety at a similar level in many sub-factors in terms of their gender; anxiety experienced due to being appointed is in particularhigher in the upper grades in terms of grade levels; more successful students experience higher levels of anxiety about how to carry out their profession in terms of academic success and that candidates who belong to the higher income level experience economic anxiety in terms of the income levels of their families. When we take a look atthe results in general, although the results are not sufficient in terms of creating a significant difference at times, it was seen that the teacher candidates experience middle or high level of anxiety in terms of all the variables.

Keywords
Classroom Teaching, Occupational Anxiety, Anxiety About the Teaching Profession, Pre-profession Anx

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Dergimizin ICOAEF Özel sayısı yayımlanmıştır.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir. 

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri