eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGISI DURUMLARI
(Writing Anxiety Situations of Students of the Department of Turkish Language and Literature in Terms of Various Variables )

Yazar : AKİF ARSLAN  Yasin Kılıç  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 22
Sayı : 74
Sayfa : 347-358
Dergiye Geliş Tarihi : 2.08.2018
Yayımlanma Tarihi : 28.09.2018
DOI Number: :
Cite : AKİF ARSLAN Yasin Kılıç, (22). ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGISI DURUMLARI. Ekev Akademi Dergisi, 74, p. 347-358. Doi: 10.17753/Ekev929.


Özet
Bu araştırmanın amacı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitimlerine devam eden öğrencilerin yazma kaygısı düzeylerini ve çeşitli değişkenlerin yazma kaygısındaki etkisini belirlemektir. Çalışmanın örneklemi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Veriler Karakaya ve Ülper (2011) tarafından geliştirilen ‘Yazma Kaygı Ölçeği’ ile toplanmıştır. Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama tekniğiyle yapılandırılmıştır. Analizlerde betimsel ve istatistiksel tekniklerden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonunda öğrencilerin yazma kaygısı düzeylerinin düşük olduğu anlaşılmıştır. Araştırmada, ayrıca, öğrencilerin yazma kaygılarının cinsiyete göre değişmediği ve sınıf düzeyi ve bir dönemde okunan kitap sayısına göre ise anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe Eğitimi, Yazılı Anlatım, Yazma, Kaygı, Yazma Kaygısı,

Abstract
The aim of this study is to determine writing anxiety situations of students of the department of Turkish language and literature and the effect of various variables on writing anxiety. Sampling of the study is the students studying at department of Turkish Language and literature, Faculty of Letters, Agri İbrahim Çeçen University. The data was collected through Karakaya and Ülper (2011) Writing Anxiety Scale. The study was carried out in a descriptive scanning model of quantitative research varieties. Descriptive and statistical techniques were used in the analyzes. At the end of the study, it was found that the students ' writing anxiety levels were low. In this rsearch, it was found that the students ' writing anxiety did not change according to gender and there were significant differences between the class level and the number of books in one period.

Keywords
Turkish Education, Written Expression, Writing, Anxiety, Writing Anxiety,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri