eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimGÖNEN ÇAYI DELTASI’NIN TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(Discussion of Geographical Survey In Respect of Soil Features of Gönen River Delta )

Yazar : Emre ÖZŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 17
Sayı : 57
Sayfa : 233-246
Dergiye Geliş Tarihi : 4.09.2013
Yayımlanma Tarihi : 2013
DOI Number: :
Cite : Emre ÖZŞAHİN , (17). GÖNEN ÇAYI DELTASI’NIN TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 57, p. 233-246. Doi: .


Özet
Dünya üzerindeki en etkin dış kuvvet olan akarsuların oluşturduğu birikim şekillerinden en dikkat çekeni deltalardır. Bu yerşekilleri akarsuların değişik zamanlarda getirmiş oldukları depozitler üzerinde oluşmalarından dolayı kısa mesafeler içerisinde çok farklı özellikler gösteren alüvyal topraklara sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Gönen Çayı Deltası’ndaki alüvyal toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek ve sınıflandırmaktır. 1/25.000 ölçekli topografya haritası esas alınarak gerçekleştirilen çalışmanın haritalama aşamasında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımlarından ArcGIS/ArcMap 10 paket programı kullanılmıştır. Deltanın üç farklı kesiminde toprak profilleri açılmış ve buradan alınan toprak örneklerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri analiz edilmiştir. Sonuçta delta alanındaki alüvyal toprakların kireçli ve orta derecede suya doygun olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte deltanın kıyı kesimine doğru toprak yapısının asit bir karakter kazandığı tespit edilmiştir. Topraktaki fosfor oranının aynı değer gösterdiği deltada, potasyum oranının değiştiği belirlenmiştir. Toprak taksonomisine göre Entisol ordosunda yer alan toprakların bulunduğu Gönen Çayı Deltasında alt ordo olarak Aquent ve Fluvent, bütük grup olarak Fluvaquent ve Xerofluvent, alt grup olarak da Typic Fulvaquent ve Vertic Xerofluvent şeklindeki detay toprak sınıflarının varlığı anlaşılmıştır. Sonuçta deltanın jeomorfolojik özelliklerinin toprak özellikleri üzerinde baskın bir etkisinin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Delta, Jeomorfolojik Özellikler, Toprak Özellikleri, Alüvyal Topraklar, Gönen Çayı Deltası.

Abstract
The most notably forms of accumulation formed by rivers, the most effective external force on the world, are the deltas. Alluvial soil, formed on accumulated sediment depositions by time, show large variety in their properties at short distances. Therefore, different soils can be form on these lands. The objective of this research was to determine and classify to the physical and chemical properties of different soils formed on alluvial soil in the Gönen River Delta. Geographic Information Systems (GIS) software ArcGIS/ArcMap 10 packages software was used on mapping stage of the work which was performed based on Scale 1:25.000 topographic map. Soil profiles were opened on three different segments of the delta and physical and chemical properties of soil samples, taken from here, have been analyzed. After all, alluvial soils in the delta was determined to limy and moderately water saturated. However, towards the coastal part of the delta of the soil structure was identified to gained an acidic character. In the delta-soil, in which the same value as the ratio of phosphorus, the proportion of potassium changes has been determined. It has been revealed the existence of classes of detail soil shaped like that Aquent and Fluvent are sub-ordo; Fluvaquent ve Xerofluventa are whole group; Typic Fulvaquent and Vertic Xerofluvent are sub-groups in the Gönen River Delta, where the soil is located ordo-Entisol according to soil taxonomy. All in all, it has been observed to the geomorphological features of delta have a dominant influence on soil properties.

Keywords
Delta, Geomorphological Features, Soil Features, Alluvial Soil, Gönen River Delta.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri