eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimGENÇLERİN KÜLTÜREL DEĞER ALGILARININ TOPLUMSAL AİDİYET ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ETNOSPORLARLA İLGİLENİMİN MODERATÖR ROLÜ
(The Effects of Social Values of Youth on Social Belonging Perceptions: The Moderator Role of Etnosports Involvement )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 22
Sayı : 74
Sayfa : 309-323
Dergiye Geliş Tarihi : 8.08.2018
Yayımlanma Tarihi : 28.09.2018
DOI Number: :
Cite : Sertaç Erciş , (22). GENÇLERİN KÜLTÜREL DEĞER ALGILARININ TOPLUMSAL AİDİYET ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ETNOSPORLARLA İLGİLENİMİN MODERATÖR ROLÜ. Ekev Akademi Dergisi, 74, p. 309-323. Doi: 10.17753/Ekev934.


Özet
Bu araştırmada gençlerin kültürel değer algılarının, toplumsal aidiyet algıları üzerindeki etkileri Etnosporlarla ilgilinim düzeyleri açısından incelenmiştir. Bu doğrultuda, kültürel değer algısının bileşenleri olan kültürel dikey kolektivizm, kültürel yatay kolektivizm, kültürel dikey bireysellik ve kültürel yatay bireyselliğin, toplumsal aidiyeti oluşturan; toplumsallık duygusu, toplumsal sorumluluk ve fedakârlık ile toplumsal ilgi üzerindeki etkilerinin Etnosporlarla ilgilenim açısından tespit edilmesi amaçlanmıştır.Araştırma kapsamında 2018 yılında İstanbul’da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’ne izleyici olarak katılan 1000 kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen verilere, araştırma modeli doğrultusunda geliştirilen hipotezlerin test edilmesi amacıyla STATA 15 yazılımı kullanılarak doğrusal ve hiyerarşik regresyon analizleri uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda kültürel yatay kolektivizm ile kültürel dikey kolektivizm değişkenlerinin toplumsal aidiyet algısının alt bileşenlerinin tamamı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Etnosporlarla ilgilenimin ise kültürel yatay ve dikey kolektivizm ile toplumsal sorumluluk ve fedakarlık arasındaki ilişkide pozitif moderatör etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Etnospor, Etnosporlarla İlgilenim, Kültürel Değer, Toplumsal Aidiyet, Kolektivizm.

Abstract
In this research, the effect of the cultural values perceptions of youth on social belonging perceptions have been examined in terms of their level of Etnosports involvement. In this direction, cultural vertical collectivism, cultural horizontal collectivism, cultural vertical individuality and cultural horizontal individual, which are components of cultural value perception, social belonging; sociability, social responsibility and self-sacrifice and the effects on social interest in terms of Etnosport involvement. Within the scope of the research, the survey was conducted with 1000 youth who participated in the Etnosport Culture Festival held in Istanbul in 2018. Linear and hierarchical regression analyzes were applied to the obtained data using STATA 15 software in order to test developed hypotheses. As a result of analyzes it is seen that the variables of cultural horizontal collectivism and cultural vertical collectivism have effect on all sub-components of social belonging perception. Etnosport involvement has had positive moderator role between cultural horizontal and vertical collectivism and social responsibility and self-sacrifice.

Keywords
Etnosport, Etnosport Involvement, Cultural Value, Social Belonging, Collectivism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri