eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimKELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ ARACILIĞIYLA ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN “MÜZİK ÖĞRETMENİ” KAVRAMINA YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ BELİRLENMESİ
(Determining the Cognitive Structres of the Middle School and High School Students Related to the “Music Teachers” Concept Through Word Association Test )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 22
Sayı : 74
Sayfa : 375-390
Dergiye Geliş Tarihi : 14.09.2018
Yayımlanma Tarihi : 28.09.2018
DOI Number: :
Cite : Zafer KURTASLAN , (22). KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ ARACILIĞIYLA ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN “MÜZİK ÖĞRETMENİ” KAVRAMINA YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ BELİRLENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 74, p. 375-390. Doi: 10.17753/Ekev949.


Özet
Bu çalışma, nitel bir araştırma olup ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerin “müzik öğretmeni” kavramına yönelik bilişsel yapılarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, veri toplama aracı olarak Kelime İlişkilendirme Testi kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Çalışmaya 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde İzmir Selçuk Şehit Ömer Halis İMKB Anadolu Lisesi ve İsa Bey Ortaokulu’nda müzik dersini alan 210 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin “müzik öğretmeni” ile ilgili 1 dakika içerisinde akıllarına gelen ilk beş cevap kelimeyi yazmaları ve ardından bu kelimelerle ilgili bir cümle kurmaları istenmiştir. Araştırmada kavramlara ilişkin elde edilen kelimeler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Test sonuçlarından elde edilen veriler kategorilere ayrılarak frekans tabloları oluşturulmuştur. Öğrencilerin “müzik öğretmeni” kavramına yönelik en çok kullandıkları kelimeler tespit edilmiş ve yedi kategori olarak belirlenerek frekans değerleri verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Müzik Öğretmeni, Ortaokul, Lise, Öğrenci, Kelime İlişkilendirme Testi, Bilişsel Yapı.

Abstract
Being a qualitative research, this study was executed to identify secondary school and high school students’ cognitive structure oriented to “music teacher” concept. In the study, Word Association Test was used as data collection tool. Data was processed with content analysis method. 210 students who took music class in İzmir Selçuk Şehit Ömer Halis Demir İMKB Anadolu High School and İsa Bey Ortaokulu in spring term of 2017-2018 school year participated in the study. Students were asked to write the first five words they think of about “music teacher” in one minute and then to form a sentence about these words. In the research, obtained words concerning the concepts were studied in detail. Data obtained from test results were categorized and frequency tables were formed. The most used words by students oriented to “music teacher” concept were identified, then classified as seven categories and frequency values were given.

Keywords
Music Teacher, Secondary School, High School, Student, Word Association Test, Cognitive Structrure.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri