eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSTEM TEMELLİ ETKİNLİKLERİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN, MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ İLE 21. YÜZYIL BECERİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
(The Effects of STEM Based Activities on Pre-service Science Teachers Attitudes towards Science, Mathematics, Engineering and Technology, and 21. Century Skills )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 22
Sayı : 75
Sayfa : 15-28
Dergiye Geliş Tarihi : 28.09.2018
Yayımlanma Tarihi : 29.10.2018


Özet
Bu çalışmanın amacı STEM temelli etkinliklerin fen bilgisi öğretmen adaylarının fen, matematik, mühendislik-teknoloji ve 21. yüzyıl becerilerine yönelik tutumlarına etkisini incelemektedir. Çalışmada nicel ve nitel yöntemlerin bir arada olduğu karma bir araştırma yöntemi olan açıklayıcı model kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Eğitim Fakültesinin Fen Bilgisi Eğitimi programının üçüncü sınıfında öğrenim gören 22 öğretmen adayıdır. Veri toplama araçları olarak STEM tutum ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde t testi ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının fen, mühendislik-teknoloji ve 21. yüzyıl becerilerine yönelik tutumlarının arttığı, ancak matematiğe yönelik tutumlarının azaldığı tespit edilmiştir ve STEM-temelli etkinliklerin fen eğitimi için gerekli ve gerçek hayat problemlerini çözmede faydalı oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmen adayları bu çalışmada öğrendikleri etkinlikleri gelecekteki meslek yaşamlarında da uygulamak istediklerini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Fen Bilgisi Eğitimi, Öğretmen Adayları, Matematik Tutumu, Mühendislik Tutumu, STEM Temelli Etkinlikler.

Abstract
This study examines the effects of STEM based activities on pre-service science teachers' attitudes towards science, mathematics, engineering-technology and 21st century skills. Explanatory pattern, which is a mixed research method of quantitative and qualitative methods, were used. The participants of the study are 22 pre-service science teachers in the third grade of the Science Education program of Education faculty in the fall semester of 2017-2018 academic year. STEM attitude scale and semi-structured interview form were applied as data collection tools. t-test and descriptive content analysis was used to analyze the data. As a result of the research, it has been determined that the pre-service teachers' attitudes towards science, engineering-technology and 21st century skills have increased but their attitudes towards mathematics have decreased and it was determined that STEM-based activities are necessary for science education, they are beneficial in solving real-life problems, and also pre-service teachers stated that they though transferring these kinds of activities to their professional life in the future.

Keywords
Science Education, Pre-service Science Teachers, Mathematics Attitudes, Engineering Attitudes, STEM

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Dergimizin 78. sayısı yayımlanmıştır.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir. 

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri