eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimOKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BESİNLER KONUSUNUN YARATICI DRAMA UYGULAMALARIYLA ÖĞRETİLMESİNİN ÖĞRENME DÜZEYİNE ETKİSİ
(The Effect of Teaching the Nutrition Issue by Creative Drama Applications on Learning Level in Preschool Period )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 22
Sayı : 75
Sayfa : 141-158
Dergiye Geliş Tarihi : 17.10.2018
Yayımlanma Tarihi : 29.10.2018
DOI Number: :
Cite : Yılmaz KARA Burcu ASLAN, (22). OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BESİNLER KONUSUNUN YARATICI DRAMA UYGULAMALARIYLA ÖĞRETİLMESİNİN ÖĞRENME DÜZEYİNE ETKİSİ. Ekev Akademi Dergisi, 75, p. 141-158. Doi: 10.17753/Ekev967.


Özet
Toplumlar sağlıklı vatandaşlara sahip olmak ister. Sağlık ise bireyin beden, ruh ve sosyal yönden denge halinde olmasıdır. Sağlığımız üzerinde beslenme alışkanlıklarımızın önemli etkisi bulunmaktadır. Besinler, besin hijyeni, öğün, mevsim yiyecekleri gibi etmenler beslenmenin konusudur. Dengeli beslenme bireyin sağlıklı olması ve toplum sağlığı açısından önemlidir. Bireylerin okul öncesi dönemde edindikleri beslenme deneyimleri beslenme alışkanlıklarının temelini oluşturmaktadır. Bu durum okul öncesi dönemde beslenme eğitimini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yaratıcı drama uygulamalarının okul öncesi eğitim kademesinde eğitim gören beş yaş grubu öğrencilerin besinler konusundaki öğrenme düzeylerine etkisini belirlemektir. Bu amacı yerine getirmek için yarı deneysel yöntem benimsenmiştir. Çalışma grubu okul öncesi dönem eğitimlerine devam etmekte olan 5 yaş grubu öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışma grubunda rastgele yöntemle 18 öğrenci deney ve 19 öğrenci ise kontrol grubunda yer almıştır. Çocukların besin gruplarında yer alan besinlere ilişkin besin seviyelerinin yükseltilmesi, yemek yeme ve temizlik kurallarını öğrenmeleri için 6 hafta süren yaratıcı drama eğitimi verilmiştir.Kontrol grubuna verilen eğitim ise araştırmacı tarafından düz anlatım ve soru- cevap tekniğiyle sınırlı tutulmuştur. Araştırmadan elde edilen ham veriler bilgisayar ortamına aktarılarak istatistik paket programı üzerinden betimsel ve içkin analize tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonunda yaratıcı drama uygulamalarının, düz anlatım ve soru cevap tekniğine göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, öğrenciler üzerinde olumlu etkileri nedeni ile özellikle okul öncesi dönemde biyoloji ve diğer fen konularının öğretiminde drama yönteminden yararlanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Okul Öncesi, Besinler, Yaratıcı Drama, Biyoloji Eğitimi, Sağlık Eğitimi.

Abstract
Societies want to have healthy citizens. Health is the balance of the individual's body, soul and social aspects. Our nutritional habits have a significant impact on our health. Factors such as food, food hygiene, food habits and seasonal food are the subjects of nutrition. A balanced diet is important for the health of the individual and for public health. Nutritional experiences acquired by individuals in pre-school period constitute the basis of their eating habits. This necessitates nutrition education in pre-school period. The aim of this study is to determine the effects of creative drama applications on the learning levels of five age group students who are educated in pre-school education level. Quasi-experimental method has been adopted to fulfill this goal. The study group consists of 5 age group students who are attending preschool education. In the study group, 18 students were randomly assigned to experiment group and 19 students were included in the control group. 6 weeks of creative drama training was provided for the children to learn the nutritional levels related to the nutrients in the food groups, to learn the rules of eating and cleaning. The education given to the control group was limited by the researcher to the lecture and question-answer technique. The raw data obtained from the research were transferred to computer environment and analyzed by using statistical package program.At the end of the analyzes, it has been concluded that creative drama applications are more effective than plain lecture and question and answer technique. As a result, it is recommended to use drama method in teaching biology and other science subjects especially in pre-school period due to positive effects on students.

Keywords
Preschool, Nutrition, Creative Drama, Biology Education, Health Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri