eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖĞRETMEN ADAYLARININ “DİL” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
(Methodorical Perceptions about ”Language” Locution of Teacher Candidates )

Yazar : Yusuf SÖYLEMEZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 22
Sayı : 75
Sayfa : 159-174
Dergiye Geliş Tarihi : 18.10.2018
Yayımlanma Tarihi : 29.10.2018
DOI Number: :
Cite : Yusuf SÖYLEMEZ , (22). ÖĞRETMEN ADAYLARININ “DİL” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. Ekev Akademi Dergisi, 75, p. 159-174. Doi: 10.17753/Ekev969.


Özet
Dil, düşünceyi oluşturan, destekleyen, paylaşılmasını sağlayan bir araçtır. Aynı zamanda bilgi ve kültürü taşıyan dil, bir milleti millet yapan en önemli unsurlardandır. Bir milleti bir arada tutar, kimlik oluşturur ve bu kimliği bir bayrak gibi her yerde temsil eder. Dil gibi kavramları tanımlamak için kullanılan yollardan biri de metafordur. Metafor, tanımlanmak istenen kavramın başka bir varlığa, güçlü bir özelliği bakımından benzetilerek gerekçesi ile birlikte açıklanmasıdır. Araştırma, öğretmen adaylarının “dil” kavramına ilişkin metaforik algılarını tespit edebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubu, amaçlı örneklem yöntemi ile seçilmiş, Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı alanlarında öğrenim gören 223 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler görüşme formu ile toplanmış, içerik analizi yolu ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda 91’i farklı olmak üzere toplam 223 metafor tespit edilmiştir. Bu metaforlar; insan (67), doğa (73), uzay (16), araç (63) ve teknoloji (4) olmak üzere 5 temada toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Dil, Metafor, Metafor Algı, Dil Metaforu, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı.

Abstract
Language is a tool that creates, supports and shares thought. At the same time, the language that carries knowledge and culture is one of the most important elements that make a nation a nation. It holds a nation together, forms an identity and represents it as a flag everywhere. One of the ways used to describe concepts such as language is metaphor. Metaphor is the description of the concept that is intended to be defined with a justification by simulating it in terms of a strong feature. This study was carried outin order to determine the metaphoric perceptions of prospective teachers regarding the concept of ın language. The research group consisted of 223 pre-service teachers who were selected by purposive sampling method and who were educated in Turkish and Turkish language and literature. This research was carried out with a phenomenology approach which is one of the qualitative research methods. Data were collected by interview form and analyzed by content analysis. A total of 223 metaphors were identified, 91 of which were different. These metaphors; human (67), nature (73), space (16), vehicle (63) and technology (4).

Keywords
Language, Metaphor, Metaphor Perception, Metaphor of Language, Turkish, Turkish Language and Literat

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri