eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimOKUL YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ
(The Relationship Between Comminication Skills of School Administrators and Organizational Trust )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 22
Sayı : 76
Sayfa : 165-185
Dergiye Geliş Tarihi : 23.10.2018
Yayımlanma Tarihi : 28.12.2018
DOI Number: :
Cite : Mahmut SAGIR , (22). OKUL YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ. Ekev Akademi Dergisi, 76, p. 165-185. Doi: 10.17753/Ekev977.


Özet
Bu araştırmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, Kahramanmaraş ili merkez ilçelerinden Oniki Şubat ve Dulkadiroğlu sınırları içinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın evreninden “Basit Seçkisiz Örnekleme” yöntemiyle belirlenen 346 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde desenlemiştir. Araştırmada, okul yöneticilerinin iletişim becerilerini belirlemek için Yörük ve Özmen (2007) tarafından geliştirilen “Okul Yöneticilerinin İletişim Sürecindeki Etkililiği Ölçeği” ve okullarda örgütsel güven düzeyini ölçmek için Hoy ve Tschannen Moran (2003) tarafından geliştirilip Yılmaz (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Örgütsel Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada okul yöneticilerinin iletişim becerilerinin “orta” düzeyde, öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerinin ise “yüksek” düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte okul yöneticilerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasında yüksek düzeyde doğrusal ilişki olduğu tespit edilmiştir. Okul yöneticilerinin iletişim becerilerinin, öğretmenlerin örgütsel güven düzeyinin %49’unu yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okul, Okul yöneticisi, İletişim becerisi, Örgütsel Güven, İlişki.

Abstract
The propose of this study is to investigate the relationship between school administ rators’communication skills and organizational trust level of the teachers according to the teacher views. The universe of research was gathered from school teachers working in secondary education institution affiliated to the Ministry of National Education within the boundaries of Oniki Şubat and Dulkadiroğlu provincial centers of Kahramanmaraş 2016-2017 academic year. The sample of study on behalf of universe consists of 346 teachers determined by “Simple Random Sampling”. In this study, "Effectiveness of School Managers Communication Process Scale” which is developed by Yörük and Özmen (2007) was used to measure communication skills of school administrators’ and "Organizational Trust Scale”which is developed by Hoy and Tschannen Moran (2003) and adapted to Turkish by Yılmaz (2006) was used to measure the organizational level of trust in schools. In the study, it was concluded that the school administrators’ communication skills were “medium”and the organizational trust level of teachers was “high”level. It has been found that there is a high level of relationship between school administrators’ communication skills and teachers’organizational trust levels. It has been reached the conclusion of the fact that communication skills of school administrators predicts 49% of the organizational trust level of the teachers.

Keywords
School, School Administrator, Communication Skill, Organizational Trust, Relationship.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri