eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖZENGEN MÜZİK EĞİTİMİ ALMA DURUMU İLE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
(Relationship Between the Situation of Having Amateurish Music Education and Academic Achievement )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 22
Sayı : 76
Sayfa : 235-244
Dergiye Geliş Tarihi : 30.10.2018
Yayımlanma Tarihi : 28.12.2018
DOI Number: :
Cite : Zeynep Deniz UYAN , (22). ÖZENGEN MÜZİK EĞİTİMİ ALMA DURUMU İLE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER. Ekev Akademi Dergisi, 76, p. 235-244. Doi: 10.17753/Ekev978.


Özet
Bu araştırmanın amacı ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin özengen müzik eğitimi alıp almama durumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkileri belirlemektir. Tarama modelinde olan araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili içinde bulunan 4 farklı ilçeden toplam 8 okulda okuyan 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (n=613). Öğrencilerin özengen müzik eğitimi alıp almama durumu ile ilgili veriler, hazırlanan kişisel bilgi formu ile akademik başarıları ise sene sonu karne not ortalamaları ile belirlenmiştir. Veriler, araştırmanın amaçlarına uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak karşılaştırılıp, değerlendirilmiştir. Eğitimi alınan müzik dalı, eğitim alınan süre ve haftalık ders saati değişkenlerine göre farklılıklar göstermekle beraber, özengen müzik eğitimi alan öğrencilerin akademik başarılarının, özengen müzik eğitimi almayanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Müzik Eğitimi, Özengen Müzik Eğitimi, Akademik Başarı, Çalgı Eğitimi, Koro Eğitimi.

Abstract
The purpose of this study is to define the relationship between the case of having amateurish music education and academic achievements in sixth-grade students. The study, which is a scanning model, has a universe consisting of sixth grade students and a sample group (n=613) consisting of sixth grade students who are attending 8 different schools from 4 different districts situated inside the borders of the city Ankara. The data connected with the students situations of having amateurish music education were gathered from the “personal information” form and the academic achievements were assessed by the students repord cards of the related year. Obtained data was compared and evaluated using statistichal techniques suitable for the goals of the study. A significant difference was found between music and non-music students academic achievements even depends on what field of music they were educated in, for how many years they have been instructed and how many hours a week they have been having lessons. Music students have higher academic achievement than non-music students with respect to the final findings.

Keywords
Music Education, Amateurish Music Education, Instrumental Music Education, Choral Music Education, A

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri