eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLER VE GENEL EĞİTİMDEKİ AKRAN GRUPLARININ (14 YAŞ) DOKU OLUŞTURMAYA YÖNELİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
(Investigation of the Skills of Mental Disabled Students and the Acran Groups in General Education (14 Years) for the Tissue Creation )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 22
Sayı : 76
Sayfa : 219-234
Dergiye Geliş Tarihi : 1.11.2018
Yayımlanma Tarihi : 28.12.2018
DOI Number: :
Cite : Sibel ADAR CÖMERT , (22). ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLER VE GENEL EĞİTİMDEKİ AKRAN GRUPLARININ (14 YAŞ) DOKU OLUŞTURMAYA YÖNELİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 76, p. 219-234. Doi: 10.17753/Ekev979.


Özet
Zihin engelli bireylerin iç dünyalarını yansıtan en önemli ifade biçimlerinden birisi resimdir. Buna rağmen zihin engelli bireylerin sanatsal becerilerini tanımaya yönelik yapılan araştırmalar oldukça sınırlı sayıdadır. Bu araştırma ile Özel Eğitim Uygulama Merkezi (Okulu) Kademe-II 8. Sınıf öğrencilerinin (14 yaş grubu) sanat elemanları içerisinden ‘doku’ çalışmaları ile ilgili beceri düzeylerinin ortaya çıkarılması ve elde edilen verilerin genel eğitim okullarında öğrenim gören kendi yaş grupları (14 yaş grubu-8. Sınıf) ile karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilerek zihin engelli öğrencilerin sanatsal becerilerinin tanınması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini orta düzeyde zihin engelli 14 yaş grubu öğrenciler, örneklemini ise Meram Şeker Ortaokulu Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kademe-II öğrencileri içerisinden seçilmiş yedi öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma teknikleri içerisinde yer alan döküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Her iki grup için ayrı olarak hazırlanan performans değerlendirme formlarının MEB'in hedeflemiş olduğu öğretimsel kazanımları ölçerken aynı zamanda uygulama çalışmasındaki tasarım ilklerini de ölçebilir nitelikte kapsamlı olması araştırmaya ayrı bir önem katmaktadır. Bu araştırma ile elde edilen en önemli sonuç; öğrenciler MEB’in kendileri için hazırlamış olduğu öğretimsel programlar kapsamında hedeflenen bütün amaçları yerine getirerek başarılı olurken, sanatsal anlamda beceri düzeyleri değerlendirildiğinde genel eğitimdeki yaşıtları kadar başarıya ulaşamamış olmalarıdır.

Anahtar Kelimeler
Resim, Doku, Zihin Engelliler, Görsel Sanatlar, Özel Eğitim

Abstract
One of the most important expressions reflecting the inner worlds of mentally retarded individuals is the painting. Despite the fact, the researches to know about the artistic skills of mentally retarded individuals are so limited. This study aims to figure out the skill levels of the students in Special Education Implementation Centre (School) Grade-II, Class 8 (14 age group, 8th Grade) with ‘tissue’ works among art elements, and obtained results will be assessed by comparing with the peer groups (14 age group – 8th Grade) in formal education schools to recognise the artistic skills of mentally retarded students. The universe of the research is medium level mentally retarded 14 age group students and the sample is seven students to be selected from Meram Şeker Secondary School Special Education Implementation Centre, Grade-II students. The document analysis method that is one of the qualitative research techniques is employed. Since the performance evaluation forms which are prepared separately for both groups will measure the educational acquisitions which are aimed by the Ministry of National Education (MNE), they will also have the feature to measure the initials of the design, the research has a distinctive significance.The most important result of this study is that while the students are successful by achieving all the goals to be defined by MNE for themselves, they are not as successful as their peers in formal education when their level of artistic skills are considered.

Keywords
Picture, Tissue, Mentally Handicapped, Visual Arts, Special Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri