eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimRASYONALİZM BAĞLAMINDA DİLBİLİM VE DİN DİLİ İLİŞKİSİ
(Linguistics and Religion Language Relations in the Context of Rationalism )

Yazar : Harun ÇAĞLAYAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 58
Sayfa : 41-58
Dergiye Geliş Tarihi : 11.09.2013
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Harun ÇAĞLAYAN , (18). RASYONALİZM BAĞLAMINDA DİLBİLİM VE DİN DİLİ İLİŞKİSİ. Ekev Akademi Dergisi, 58, p. 41-58. Doi: .


Özet
Yirminci yüzyılın başlarında dilbilim hakkında başlayan tartışmalar, başlangıçta sadece insan zihninin çevresini nasıl anladığına bağlı olarak üretilen dilin imkânı ve mahiyeti üzerineyken, sonraları kapsam alanını genişleterek din dilinin niteliklerini de bünyesine dâhil etmiştir. Bu dönemde din dili hakkında yapılan değerlendirmelerin özünü, din dilinin mahiyeti ve bu dilde kullanılan ifadelerin mantıkî statüsü oluşturmaktadır. Din dili, Tanrı hakkında konuşmak hariç tutulacak olursa, normal dil ve mantık kurallarına bağlıdır. Ancak din dilinin metafizik değerleri konu edinmesine bağlı olarak kullandığı bazı ifadeler dolaylı ve karmaşık olabilir. Bundan dolayı mantıkçı pozitivizmin katı doğrulamacı kurallarının din dili üzerinde uygulanması durumunda bazı kavram ve değerlendirmeler tutarsız gibi görünebilirler. Bu çalışma genel olarak, Hristiyan ve Müslüman teolojisinde Tanrı hakkında konuşmanın zorlukları ve klasik din dilinin günümüz açısından ne anlam ifade ettiğiyle ilgilidir. Ancak din dili tartışmaları ve rasyonalizm bağlamında Kur’an’ın anlaşılabilirliği ve evrenselliği hakkında bazı çözümlemelerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Dilbilim, Tanrı, Din Dili, Akıl, Pozitivizm, Kur’an.

Abstract
The debates on linguistics that began in the early the twentieth century firstly, only based on offer and the nature of language is produced obout how the human mind understands its surroundings. But afterwards they included attributes religious language by extending the coverage area. The basis of assessments on religious language constitutes the nature of religious language and the status of logical expressions used in this period. Except to talk about God, the religious language depends on the normal language and logic rules. Some expressions used by the religious language may be indirect and complex, depending on it’s the issues that is metaphysical. Therefore, if confirmatory strict rules of the logical positivism are applied on the religious language, some concepts and assessments may appear to be inconsistent. In general, This study is concerned with difficulties of the talking about the God of Christian and Muslim theology and what is the meaning of the classical religious language in terms of present-day. On the other hand some of the analyzes will be provided about universality of intelligibility of the the Quran in the context the debates on the religion language and rationalism.

Keywords
Linguistics, God, Religious Language, Reason, Positivism, Quran.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri